Sazlık Ortamdaki Açık Kanal Akımında Hız Profilleri, Türbülans Özellikleri Ve Eğilmenin Akıma Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelik, Ahmet Ozan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde, batmamış sazlık içindeki açık kanal akımı ile ilgili deneysel bir çalışma sunulmuştur. Temel amaç, batmamış sazlıkların eğilmesinin, akım karakteristiği üzerindeki etkisini anlamaya çalışmaktır. Laboratuvar kanalında sazlıklar tabanla sabit açılar yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Karşılaştırma sağlanması için tabana dik duran sazlık ve sazlıksız taban koşulları da test edilmiştir. Hız ve hız çalkantıları sazlık sonunda ölçülmüştür. Uygulanacak metot, karşılaştırmalı deneysel sonuçları yani düşey hız, Reynolds gerilmesi ve türbülans şiddeti profillerini grafik halinde sunmak ve yorumlamak olacaktır.
This study presents an experimental work about open channel flow through emergent vegetation. The main concern is to understand the impact of bending of emergent aquatic plants on flow characteristics. Specifically, the bending of emergent vegetation is formed in laboratory flume conditions using stems bended with a constant angle with the channel bed. For comparison, vertically installed stems and unvegetated bed were also tested. Velocities and the velocity fluctuations were measured at the end of the vegetated region in downstream. The method is to visualize comparative experimental results namely the vertical profiles of streamwise velocity, Reynolds stress and streamwise turbulence intensity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Bitkilenme, Açık Kanal Akımı, Hız profili, Reynolds gerilmesi, Türbülans Şiddeti, Vegetation, Open Channel Flow, Velocity Profile, Reynolds Stress, Turbulence intensity
Alıntı