Zincirlerin Sınır Elemanlar Ve Sonlu Elemanlar Yöntemleriyle Gerilme Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kesikçi, M. Koray
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, sayısal yöntemlerin yaygın kullanılanlarından olan sınır elemanları ve sonlu elemanlar metodları ele alınmış ve bu yöntemler transport sistemlerinde kullanılan standart zincir baklasına uygulanıp; zincir baklasında gerilme analizi yapılmıştır. Öncelikle zincir baklası bilgisayar programında modellenmiş, ağlara bölünmüş ve sınır şartları baklaya uygulanmıştır. Gerilme analizi sonucunda standart zincir baklalarının çekme yükü karşısında mekanik davranışları değerlendirilmiş, bakla üzerindeki maksimum ve minimum gerilme ile deformasyon bölgeleri incelenmiştir. Sınır elemanları ve sonlu elemanlar metodlarının ortaya konmuş olan birbirlerine olan üstünlükleri, zincir baklası analizleri iki ayrı yöntem kullanılarak da yapıldığından incelenebilmiş ve farklı yöntemlerle elde edilmiş gerilme analizi sonuçları karşılaştırılmıştır.
This study is about the boundary element method and the finite element method which are widely known numerical methods. Stress analysis of a chain link which is commonly used in materials handling equipments is tackled with by using these methods. Using computer software, the chain link was modelled, meshed with elements and boundary conditions were applied on it. Mechanical behaviours of the standard chain links that the traction force is applied were evaluated. The regions of maximum and minimum stresses and displacements were investigated. Since the stress analysis was performed by two distinct methods, the advantages of the methods to each other were comparatively examined considering the theoretical superiorities of the methods and the results of the stress analysis were compared to each other.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Zincir, Sınır Elemanlar Metodu, Sonlu Elemanlar Metodu, Gerilme Analizi, Chain, Boundary Element Method, Finite Element Method, Stress Analysis
Alıntı