Galvanizli Saçların Mıg-sert Lehimleme Yöntemiyle Birleştirilmesinin Araştırılması

dc.contributor.advisor Vural, Murat tr_TR
dc.contributor.author Tosun, Murat tr_TR
dc.contributor.authorID 10022830 tr_TR
dc.contributor.department Makina Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Mechanical Engineering en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-12-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-15T12:02:56Z
dc.date.available 2015-10-15T12:02:56Z
dc.date.issued 2013-12-27 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Galvanizli saçların MIG-Sert Lehimleme yöntemiyle birleştirilmesi, özellikle otomotiv endüstrisinde son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanmış ve birçok uygulamada MIG kaynağının yerini almaya başlamıştır. MIG-Sert Lehimleme yöntemiyle çok daha düşük ısı girdisi ile (sıcaklığın 950ºC civarında olması), esas metalin değil sadece ilave metalin eritilmesi prensibiyle koruyucu galvaniz tabakasının zarar görmediği ve aynı zamanda kaynakta ele edilen dayanım değerlerine yakın değerlerde bağlantılar elde edilebilmektedir. Yapılan çalışmada Sıcak Daldırma Galvanizli saçların, hem birbirleriyle hem de Alüminyum ile MIG-Sert Lehimleme yöntemiyle birleştirilmesi araştırılmış, üç değişik koruyucu gazın karışımları, değişik oranlarda kullanılarak malzeme çifti, ilave metal ve koruyucu gaz kombinasyonları elde edilmiş ve bu kombinasyonlardan MIG-Sert Lehimleme yöntemiyle elde edilen 136 adet birleştirmenin, kimyasal, fiziksel ve metalografik özellikleri incelenmiş ve birbirlerine göre oluşan farklılıkları irdelenmiştir. Bu sonuçlar çerçevesinde, geleneksel birleştirme yöntemleri ile gerçekleştirilmesi son derece zor ve neredeyse imkansız olan farklı malzemelerin birleştirilmesi, MIG-Sert Lehimleme yöntemiyle başarıyla gerçekleştirilmiş ve bu birleştirmelerin, uygulanan parametrelere göre karakteristiği ortaya konmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In recent years; the joining of galvanized steel sheets with the method of MIG Brazing, especially in the automotive industry, was used frequently in many applications and has begun to take the place of MIG welding. With MIG-Brazing method, much lower heat input (temperature is approximately 950 ºC), melts only the additional metal by principles of the method. At the same time, the protective layer of galvanized steel does not damage, also strength values that very close to welding, can be obtained in joints. In this study, joining of HDG sheets with themsevels and also with aluminium, using MIG-Brazing was investigated with the help of shielding gas mixture of three different gases and their combinations. To evaluate the mechanical, chemical and metallographic properties of the joints, 136 different specimens was examined and required tests were performed. According to these results, joining of different materials like aluminium and steel, extremely difficult and almost impossible with conventional joining methods, has been successfully conducted with MIG-Brazing. Additionally, characteristics of these joints, according to applied parameters has been revealed in this study. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9689
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Lehimleme tr_TR
dc.subject Sert-Lehimleme tr_TR
dc.subject MIG-Sert Lehimleme tr_TR
dc.subject Koruyucu Gaz Karışımı tr_TR
dc.subject Galvanizli Saçların Lehimlenmesi tr_TR
dc.subject Brazing en_US
dc.subject MIG-Brazing en_US
dc.subject Galvanized Steel Sheets en_US
dc.subject Shielding Gas Mixture en_US
dc.title Galvanizli Saçların Mıg-sert Lehimleme Yöntemiyle Birleştirilmesinin Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of Brazeability On Mig-brazed Galvanized Steel Sheets en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama