Galvanizli Saçların Mıg-sert Lehimleme Yöntemiyle Birleştirilmesinin Araştırılması

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2013-12-27
Yazarlar
Tosun, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Galvanizli saçların MIG-Sert Lehimleme yöntemiyle birleştirilmesi, özellikle otomotiv endüstrisinde son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanmış ve birçok uygulamada MIG kaynağının yerini almaya başlamıştır. MIG-Sert Lehimleme yöntemiyle çok daha düşük ısı girdisi ile (sıcaklığın 950ºC civarında olması), esas metalin değil sadece ilave metalin eritilmesi prensibiyle koruyucu galvaniz tabakasının zarar görmediği ve aynı zamanda kaynakta ele edilen dayanım değerlerine yakın değerlerde bağlantılar elde edilebilmektedir. Yapılan çalışmada Sıcak Daldırma Galvanizli saçların, hem birbirleriyle hem de Alüminyum ile MIG-Sert Lehimleme yöntemiyle birleştirilmesi araştırılmış, üç değişik koruyucu gazın karışımları, değişik oranlarda kullanılarak malzeme çifti, ilave metal ve koruyucu gaz kombinasyonları elde edilmiş ve bu kombinasyonlardan MIG-Sert Lehimleme yöntemiyle elde edilen 136 adet birleştirmenin, kimyasal, fiziksel ve metalografik özellikleri incelenmiş ve birbirlerine göre oluşan farklılıkları irdelenmiştir. Bu sonuçlar çerçevesinde, geleneksel birleştirme yöntemleri ile gerçekleştirilmesi son derece zor ve neredeyse imkansız olan farklı malzemelerin birleştirilmesi, MIG-Sert Lehimleme yöntemiyle başarıyla gerçekleştirilmiş ve bu birleştirmelerin, uygulanan parametrelere göre karakteristiği ortaya konmuştur.
In recent years; the joining of galvanized steel sheets with the method of MIG Brazing, especially in the automotive industry, was used frequently in many applications and has begun to take the place of MIG welding. With MIG-Brazing method, much lower heat input (temperature is approximately 950 ºC), melts only the additional metal by principles of the method. At the same time, the protective layer of galvanized steel does not damage, also strength values that very close to welding, can be obtained in joints. In this study, joining of HDG sheets with themsevels and also with aluminium, using MIG-Brazing was investigated with the help of shielding gas mixture of three different gases and their combinations. To evaluate the mechanical, chemical and metallographic properties of the joints, 136 different specimens was examined and required tests were performed. According to these results, joining of different materials like aluminium and steel, extremely difficult and almost impossible with conventional joining methods, has been successfully conducted with MIG-Brazing. Additionally, characteristics of these joints, according to applied parameters has been revealed in this study.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Lehimleme, Sert-Lehimleme, MIG-Sert Lehimleme, Koruyucu Gaz Karışımı, Galvanizli Saçların Lehimlenmesi, Brazing, MIG-Brazing, Galvanized Steel Sheets, Shielding Gas Mixture
Alıntı