Hidroelektrik Santral Projelerinde Ekosistem Su İhtiyacının Belirlenmesi Ve Türkiye'deki Uygulamalar

dc.contributor.advisor Avcı, İlhan tr_TR
dc.contributor.author Balbay, Ümmühan Cansu tr_TR
dc.contributor.department Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Hydraulics and Water Resources Engineerin en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-02-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-15T13:41:29Z
dc.date.available 2015-07-15T13:41:29Z
dc.date.issued 2011-02-25 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada; hidroelektrik santrallerde bırakılacak ekosistem su miktarının hangi yöntemlerle belirleneceği, kullanılan yöntemlerin özellikleri, ülkemizde bu yöntemlerden hangisinin kullanıldığı, ekosistem suyunun bırakılması aşamasında kullanılan su yapıları, ekosistem suyu konusunda ilgili yasa ve yönetmelikler ve bu konuyla ilgili görüşler incelenmiştir. Ülkemizde Montana Yöntemi de denilen Tennant Yönteminin kullanıldığı görülmüştür. Ülkemizde Tennant Yöntemi uygulamasında nehir yatağına bırakılacak su miktarının nehirde son on yılda gözlenen akımın %10’u oranında hesaplandığı ancak bu oranın Tennant Yöntemine göre fakir veya en düşük su oranına karşılık geldiği görülmüştür.Ayrıca tez kapsamında , Tennant Yönteminin olumlu ve olumsuz özellikleri üzerinde durulmuş, ülkemizde görülen uygulama,işletme ve denetim aşamasında meydana gelen olumsuzluklar ortaya konulmuş,konuyla ilgili öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the following issues are discussed: the methods to be used in order to determine the ecosystem quantity of water to be discharged from the hydroelectric power plants, the characteristics of the methods which are used, the method which is used in our country, water structures which are used during the phase when the ecosystem water is discharged, laws and regulations concerning the ecosystem water, as well as the relevant opinions. It has been observed that the Tennant Method, which is also referred to as the Montana Method, is used in our country. It has also been observed that the quantity of water to be discharged into the riverbed under the Tennant Method application in our country is calculated on the basis of 10% of the stream flow of the relevant river within the last ten years. However, this percentage corresponds to poor water ratio or minimal water ratio according to the Tennant Method. Additionally, within the scope of the thesis, the advantages and the disadvantages of the Tennant Method are indicated, the problems that occur during the application, operation and control phases in our country are stated and relevant recommendations are presented. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7959
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ekosistem su miktarı tr_TR
dc.subject Tennant yöntemi tr_TR
dc.subject Montana yöntemi tr_TR
dc.subject Ecosystem quantity of water en_US
dc.subject the Tennant method en_US
dc.subject the Montana method en_US
dc.title Hidroelektrik Santral Projelerinde Ekosistem Su İhtiyacının Belirlenmesi Ve Türkiye'deki Uygulamalar tr_TR
dc.title.alternative Determination Of The Ecosystem Water Need In Hydroelectric Power Plant Projects And Applications In Turkey en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11412.pdf
Boyut:
1.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama