Müzik Ve Mimarlığın Kompozisyon Bağlamında İncelenmesi

dc.contributor.advisor Demir, Yüksel tr_TR
dc.contributor.author Özdemir, Hakan Deniz tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-10-08 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:29Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:29Z
dc.date.issued 2009-10-14 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Müzik ve mimarlığın kompozisyon dili bağlamında ilişkilerini araştıran ve tartışmaya açan bu tez; her iki disiplinin birbirleriyle ve diğer sanat dallarıyla olan bağlantılarını, tarihsel süreçteki gelişimlerinde kurmuş oldukları ilişkileri ve kompozisyon tekniklerini karşılaştırılmalı olarak inceler. Tezin içinde, müzik ve mimarlığın sanatlar içindeki genel pozisyonu irdelenmiş, buradan çıkan sonuçlar doğrultusunda müzik ve mimarlık sanatları tarihsel gelişimleri de dahil edilerek birbirleriyle mukayese edilmiştir. Müzik ve mimarlık ürünlerinin birer kompozisyon olduğu kabulünden yola çıkılarak, ortak tasarım dilleri ve ilişkileri, kompozisyonu meydana getiren dört ana başlık altında incelenmiştir: Ritim, Armoni, Doku ve Tema. Bu araştırmanın temel önermesi: Müzikal kompozisyonu yapısal, işitsel, kavramsal, kuramsal vb. yönlerden analiz edebilmenin mimari tasarıma her yönden katkı sağlayabileceğidir. Bu önermeyi yapmaktaki amaç, müzik ve mimarlık sanatları arasında kompozisyonel anlamdaki benzerlikleri tartışmaya açarak, bu benzerlikleri faydacı bir şekilde kullanacak öneriler sunmaktır. tr_TR
dc.description.abstract Researching the relationship between music and architecture in terms of construction basis, this thesis mainly concerns about the connections of these two particular art form in both historical and technical point of view. In the thesis, the position of both architecture and music has been investigated among the other art forms; Thus, the results have been examined to find a correlation between them through out the history. Accepting both musical and architectural products are called as composition, common design terminology as well as the produciton techniques are analyzed in four main header: Rhythm, Harmony, Texture and Theme. The main proposition of this thesis is; being able to analyze the musical composition in structural, aural, conceptual and theoretical concepts would contribute to the arcitectural thinking. The main goal of this hypothesis is to discuss the compositional similarities between architecture and music whilst to find pragmatist solutions out of it. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3340
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kompozisyon tr_TR
dc.subject Mimarlık tr_TR
dc.subject Mimar tr_TR
dc.subject Bestecilik tr_TR
dc.subject Besteci tr_TR
dc.subject Tasarım dili tr_TR
dc.subject Ritim tr_TR
dc.subject Armoni tr_TR
dc.subject Doku tr_TR
dc.subject Tema tr_TR
dc.subject Composition en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Architect en_US
dc.subject Musical Composition en_US
dc.subject Composer en_US
dc.subject Design language en_US
dc.subject Rhythm en_US
dc.subject Harmony en_US
dc.subject Texture en_US
dc.subject Theme en_US
dc.title Müzik Ve Mimarlığın Kompozisyon Bağlamında İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Study/research Of Music And Architecture In The Context Of Composition en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9907.pdf
Boyut:
14.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama