Bir Mimari Arketip Ve İletişim Nesnesi Olan Duvara Ait Yananlamsal Bir Analiz

dc.contributor.advisor Uluoğlu, Belkıs tr_TR
dc.contributor.author Yavuz, Birgül tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:21:23Z
dc.date.available 2015-11-18T15:21:23Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, mimari arketiplerden biri olan duvar, oluşturulma nedenleri belirli içgüdülerin eşliğinde yananlamsal olarak incelenmiş, duvarın bir iletişim nesnesi olma durumu sorgulanmıştır. Bu sorgulamada mimarlık kuramına, gerek duvara anlamsal açıdan yaklaşılarak, gerekse de eleman ölçeğinde incelenerek değinilmiştir. Çalışmanın gelişme kısmında duvarın arkaik “mekan oluşturma” özelliği, “ev” ve “tapınak” mekanlarını oluşturmaktaki anlamsallığı irdelenmiştir. Ayrıca duvarın ana işlevleri anlamsal açıdan sorgulanmış; “sınırlama”, “kapatma”, “ayırıcılık” kavramları, “korunma”, “kapalılık”, “engel”, “bağlayıcılık”, vb. yananlamları ile beraber örneklendirilerek irdelenmiştir. Gelişme kısmının son bölümünde “cephe duvar”ın “yüzey” özelliği, farklı sembolik tanımları, biçimselliği, yüzeysel özellikleri ile beraber ele alınmıştır. En son bölümde de duvarın bütün arketipik özellikleriyle bir iletişim nesnesi ve kodu olduğu öne sürülmüş, duvarın şekillenmelerinin her dönemde farklılıklar taşıyacağı, dolayısıyla her dönemde farklı iletişim düzeyleri doğuracağı, bunların toplumsal düzeyde yansımalarının da çeşitli boyutlarda değişimlerle oluşacağı varsayılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the wall, as being one of the archetypes of architecture has been investigated in terms of its archetypal properties and questioned by the help of certain archaic instincts. In this questioning process, architectural theory has also been studied thoroughly on behalf of "walls", from the side of semantic and semiotic as well as elemental approaches. In the climax of the study, the ability of the wall, which is "building archaic space" has been investigated, together with meaning researches on "dwelling (cottage)" and "temple". Also the main functions of the wall have been studied semantically, which are "bordering", "closing", "separating", with denotative examples like, "guarding", "shutting off", "hindering", "binding", etc. The wall has also been studied under the topic of its "surface" properties, with different symbolic definitions and semantic-physical properties. In the last chapter of the study, the wall, with all its archetypal properties, is considered to be a communicative object. The archetypal properties of the wall are thought to have physical and semantic changes through changing conditions in every period of time, thus providing new and different communication media, thus creating changes in the cultural lives of the communities. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10417
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Duvar tr_TR
dc.subject Arketip tr_TR
dc.subject Arkaik Mekan tr_TR
dc.subject Sınır tr_TR
dc.subject Kabuk tr_TR
dc.subject Ayırıcı tr_TR
dc.subject Yüzey tr_TR
dc.subject İletişim tr_TR
dc.subject Wall en_US
dc.subject Archetype en_US
dc.subject Archaic Space/Limit en_US
dc.subject Boundary en_US
dc.subject Shell en_US
dc.subject Divisive en_US
dc.subject Surface en_US
dc.subject Communication en_US
dc.title Bir Mimari Arketip Ve İletişim Nesnesi Olan Duvara Ait Yananlamsal Bir Analiz tr_TR
dc.title.alternative A Connotational Analysis Of "the Wall" Being An Architectural Archetype And A Communicative Object en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
655.pdf
Boyut:
27.18 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama