Soğukta Saklama Sırasında Manyetik Alan Uygulamasının Dilim Salam Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Şahin Yeşilçubuk, Neşe tr_TR
dc.contributor.author Uysal, Dönay tr_TR
dc.contributor.authorID 10077565 tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-03-09T09:07:51Z
dc.date.available 2017-03-09T09:07:51Z
dc.date.issued 2015-06-26 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract Soğukta saklama gıdaların tazeliğini ve duyusal özelliklerini korumak için kullanılan en yaygın yöntemlerden birisidir. Et ve et ürünlerini de kapsayan “taze gıda”ların muhafazası sırasında ürün güvenliği ve uzun raf ömrü sağlamak için soğukta muhafaza yöntemi çok eskiye dayanmaktadır. Son yıllarda önem kazanan, özellikle soğukta saklanan taze gıdalar için tasarlanan özel bölmelerde ozon gazı, UV-C ışık ve manyetik alan gibi yeni teknoloji uygulamaları ürünlerin daha uzun süre muhafaza edilmesine olanak tanımaktadır. Manyetik alan gıda sanayinde çeşitli uygulama alanına sahiptir. Pastörizasyon amaçlı kullanıldığında mikroorganizma sayısında önemli miktarda azalmalar sağlanabilmektedir. Meyve ve sebzelerde enzimatik aktiviteyi azaltmakta, vitamin içeriğinin korunmasına yardımcı olmakta, görünümü olumlu yönde etkilemekte ve raf ömrünü artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı, dilim salamın soğukta muhafazası sırasında manyetik alan  uygulamasının ürün güvenliği ve kalitesi üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Bu çalışma kapsamında tombul macar salam numuneleri yerel marketlerden TAT A.Ş. tarafından ambalajlı olarak temin edilmiş, laboratuvarda eşit kalınlıkta  dilimlenmiştir. Dilimlenmiş salam örnekleri 0 °C’yerleştirilmiş ve manyetik alan şiddetleri 0.1 mT, 1.0 mT, 2.0 mT olan prototip haznelerde raf ömrü boyunca depolanmıştır. Depolama süresince 0., 2., 4., 6., ve 8., günlerde ürünlerde kimyasal analizlerden pH ve TBA tayini, fiziksel analizlerden renk tayini, mikrobiyolojik analizlerden maya ve küf analizleri ve duyusal analizler yapılarak farklı manyetik alan şiddetlerinin ürünlerin saklama ömrü ve kalitesine etkisi incelenmiştir. Sonuçlar istatistiksel analiz yapılarak değerlendirilmiş ve daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde, 2.0 mT manyetik alan şiddetinin salam örneklerinde küf ve maya gelişimini kontrol grubu ve diğer manyetik alan şiddetlerine göre geciktirerek depolama ömrünü artırıcı etkiye sahip olduğu görülmüştür. Salam örneklerinde pH ve TBA analizleri değerlendirildiğinde 8 gün süreyle depolanan örneklerde manyetik alan şiddeti arttıkça pH değerinin arttığı, TBA değerinin ise başlangıç gününe göre önce arttığı fakat bazı günlerde TBA değerinde azalmalar olduğu gözlenmiştir. Ayrıca salamın kırmızı rengininin korunmasında 2 mT manyetik alan şiddetine sahip bölmenin daha iyi olduğu görülmüştür. Panelistler ile uygulanan duyusal analiz sonuçları da manyetik alan şiddetinin yüzey yapışkanlığını geciktirmede etkili olmuştur. tr_TR
dc.description.abstract It is a well-known fact that manufacturing milk and dairy products, meat and meat products, under non-hygienic conditions can cause serious problems for human health. As a result of various chemical and enzymatic reactions and microbial growth, products may become non-consumable. Among these, microbial growth affects the product shelf-life and food safety the worst whereas the most influential factor on the development of microorganisms is the storage temperature. For this reason, cold-storage has a great importance especially for the preservation of the so-called "fresh food" groups, sales and domestic consumption stages in terms of product safety and long shelf-life.  Nowadays the challenges customers are facing are mainly about chemical preservatives that are used for extending shelf life and obtaining food safety. With the increase in the demands of consumers in the same way as fresh foods, especially the widespread use of non-thermal inactivation technologies increased in the food industry. Designing of special compartments with the use of new technologies such as magnetic field, UV-C light, ozone, etc. for foods stored in refrigerators is becoming increasingly important for fresh food preservation. One of the new technologies developed as an alternative to heat processing applications is the magnetic field application. Magnetic field has several applications in the food industry. Significant reductions in the number of microorganisms can be achieved by magnetic field applications when used for pasteurizing foodstuffs. It reduces the enzymatic activity of fruits and vegetables as well as it helps to protect vitamin contents of foods. It has further positive impact on appearance and increases the shelf-life.  Today, the rapid pace of work and intensity have limited the time for shopping. On the other hand, eating habits at home have changed, and there is a tendency towards eating out. In addition, an increase has been observed in the number of people living far away from shopping areas in town. Another issue is that the number of individuals living alone has increased today. In such cases, quality losses arise as the purchased products are stored in the cold storage equipments for prolonged periods, product safety may be affected, and economic losses occur as a result of disposal of inconsumable food products. Therefore, extensive studies are carried out today to design the household-type coldstorage equipments in the best way to preserve the original features of the food products and the importance of the subject is increasing daybyday.  For the products that need to be kept cold, ideal temperature conditions (0- ° C) and ozone, UV-C light and magnetic field applications in special compartments enables the storage of products for longer periods. Designing of special compartments with appropriate qualifications for foods stored in cold storage and the use of new technologies is becoming increasingly important in the Far East market, and increasing competition in this regard for food preservation.  The aim of the study was to investigate the effects of magnetic field on product safety and quality practices of sliced salami during cold storage. In this study, sliced salami samples were placed in special compartments having magnetic fields at 0.1 mT, 1.0 mT and 2.0 mT. During storage, chemical, physical, microbiological and sensorial analysis were performed for 8 days at 2 days intervals in order to evaluate the effects of magnetic field strength on shelf life. TAT Gıda A.Ş provided all samples without breaking the cold chain. Salamies were cut and placed in special prototype chambers with magnetic field under hygienic conditions. All chambers were stored at 0 °C during the study. In order to determine the physicochemical evolutions, pH, thiobarbituric acid and color measurements (L*a*b*) were applied to the samples at the beginning and at the 2nd, 4th, 6th and 8th days of storage.  Yeast and mold counts were determinedfor microbiological evaluations. Although, there is no significant increase in the pH values of each group during storage period (p>0.05), the increase in the pH values of the 2.0 mT groups were statistically significant (p0,05). In addition; appearance scores increased compared to the first day scores. The scores generally declined throughout storage for overall acceptability in all salami samples. Variations in storage time were found statistically significant (p en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/13629
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Manyetik Alan tr_TR
dc.subject Salam tr_TR
dc.subject Soğukta Saklama tr_TR
dc.subject Magnetic Field en_US
dc.subject Salami en_US
dc.subject Cold Storage en_US
dc.title Soğukta Saklama Sırasında Manyetik Alan Uygulamasının Dilim Salam Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Effects Of Magnetic Field Treatment On Quality Attributes Of Salami During Cold Storage en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama