Kütle Ve Döşeme Düzensizliği Bulunan Çok Katlı Kaset Döşemeli Bir Yapının Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Orman, Erdem Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, planda düzenli bir geometriye sahip kaset döşemeli 6 katlı bir betonarme binanın statik ve betonarme hesabı yapılarak projelendirilmiştir. Burada kaset döşemeler sürekli kirişler olarak kabul edilmiş ve elverişsiz yüklemeler altında hesapları yapılarak betonarme çözümleri yapılmıştır. Diğer taşıyıcı elemanlar da düşey ve yatay yüklere göre yapılan hesaplar sonucu boyutlandırılmıştır. Yatay yük hesabında hem eşdeğer statik deprem yükü yöntemi hem de dinamik analiz yöntemleri kullanılmıştır. Böylece sonuçların karşılaştırılması mümkün olmuştur. Temel tipi olarak radye plak temel seçilmiş ve elastik zemine oturan plak kabulü ile boyutlandırılması yapılmıştır. Tüm çözümlerde Sap2000 programı kullanılmış, bu programda yapı 3 boyutlu olarak modellenmiştir. Ayrıca bu çalışmada söz konusu olan kütle ve döşeme düzensizliklerinin yapı titreşim periyodu ve bir kolondaki değişimi incelenmiştir.
In this study, a reinforced concrete building having six – storeys, grid slabs and a regular plan has been designed. The grid slab system is analysed by using the method of considering the supporting situations and distribution of the vertical loads according to the axis length. Several loading conditions are applied to this system and the sectional analysis of grid slab beams are carried out. The other structural elements are designed by assuming vertical and lateral loads. The internal forces due to the lateral earthquake loading are obtained using two different methods called Equivalent Static Earthquake Load and Spectral Dynamic Analysis . It is compared the results of that two methods. On the analyse of base mat, it is assumed that the base mat resting on an elastic soil. In the all structural analysis, the SAP 2000 computer program is used. The three-dimensional model of the building is considered. Also effects of mass and slab irregularity on the vibration period and inertia forces in a column are examined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Kaset döşeme, Düzensizlik, Çok katlı yapı, Grid slab, Irregularity, Multi-storey building
Alıntı