Deprem Etkisindeki Bir Binanın Performansının Deprem Yönetmeliği Ve Fema 440’a Göre Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-22
Yazarlar
Golbandi, Hamid
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalısmada, yapı sistemlerinin statik ve dinamik etkiler altındaki doğrusal olmayan davranısları incelenmekte ve doğrusal olmayan yapı sistemlerinin hesap yöntemleri gözden geçirilmektedir. Yönetmelik esaslarına dayanan doğrusal yöntemle boyutlandırılmıs betonarme perdeli/çerçeveli ve çerçeveli iki binanın performans noktası belirlenmistir. Analizlerde kullanılan doğrusal olmayan statik ve dinamik analiz yöntemleri, TDY2007’de öngörülen Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile yapılan Artımsal İtme Analizi ve FEMA 440 raporunda bahsedilen Eşdeğer Doğrusallaştırma yöntemleridir. Doğrusal olmayan dinamik analiz yöntemi ise TDY2007’de ifade edilen Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemidir. Böylece bu çalışma kapsamında seçilen iki adet uzay betonarme çerçeve için, Taban kesme kuvvetleri ve tepe noktası yatay yerdeğistirmeleri ve plastikleşen elemanların oranları, belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır.
In this study, nonlinear static and dynamic behavior of structural systems are explained briefly and nonlinear analysis methods are investigated. Two reinforced concrete, shear wall/frame structure and frame structure which is designed by 2007 Turkish Seismic Code and requirements for design and construction of RC structures evaluated. Then, the base shear forces, lateral top displacements and the percentage of plastic elements of this building is determined by above methods and the results are compared and discussed. These methods are pushover analysis by using equivalent earthquake loading mentioned in TEC2007 and equivalent linearization method proposed in FEMA440 report. The nonlinear dynamic analysis method (called as nonlinear time history analysis) can be employed in the advanced seismic evaluation of the existing buildings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Lineer Olmayan Analiz, FEMA 440, TDY2007, Non-Linear Analysis, FEMA440, TEC2007
Alıntı