Çok Katlı Toplu Konut Mimari Tasarım Sürecinde,yapım Sistemlerine Yönelik Karar Verme Yöntemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dalaman, M. Selim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, 800 ile 1200 konut arasındaki toplu konut yerleşmeleri için, tasarıma ve sistem seçimine yönelik bilgisayarda karar verme programı geliştirilmiştir. Programın hazırlanmasındaki amaç, mimarlara ve inşaat firmalarına toplu konut projelerinin tasarımı aşamasında maksimum faydayı sağlayacak verilerin verilmesi ve zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Hazırlanan bilgisayar programında, belirli veriler kullanıcıdan alınarak neticeye ulaşılır. Bu program Basic programlama dilinde Microsoft Visual Basic 5.0 programı kullanılarak hazırlanmıştır. Programa veriler girildikten sonra, program kullanıcının verilerine göre maksimum faydayı sağlayan taşıyıcı sistem seçimini, daire ve bina sayısını ve her sistem için inşaat süresini hesaplar. Bununla beraber seçilen taşıyıcı sisteme, daire tipine ve m²’ye göre örnek daire planları program tarafından belirlenir. Bu örnek planlar, tasarımcılara taşıyıcı sistemlerin aks ölçüleri ve diğer özellikleri açısından örnek teşkil etmektedir.
In this thesis, a decision making program for computers is developed in order to design and to reach the most optimal construction system for mass housings which include between 800 and 1200 houses. The purpose of designing this program is to give architectural and construction companies valuable clues to help them in using the time in the most beneficial way during the preparation process of mass housing projects. The method of the prepared computer program is to take certain data from the user and then to apply these data in order to reach the solution. A decision making-model for this program is created and is transferred to the computer environment by using the Basic Programming Language that appears in Microsoft Visual Basic 5.0. After the data gained for the program is loaded, it estimates the most beneficial carriage system, decides on the number of flats and buildings, and calculates the construction time for each system. It also presents some model housing plans according to the choice of flat type, its area in m² and to the carriage system. These housing plans are prepared to give the designers some opinions about the axis distances of the chosen carriage system and the construction ways of the systems.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Toplu konut, Karar verme yöntemi, Bilgisayar programı, Mass housing, Decision making method, Computer program
Alıntı