Türk Silahlı Kuvvetlerinde Hava Savunma Silahlarının Etkinliğinin Belirlenmesi Ve Hava Savunma Bataryasının Yeniden Yapılandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kabak, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanması sürecinde Kara Kuvvetlerinde kullanılan alçak irtifa hava savunma silahlarının etkinliklerinin belirlenmesi ve hava savunma bataryasının yeniden yapılandırılmasıdır. Çok hedefli problemin çözümü için Öncelikli Hedef Programlama Yöntemi izlenmiştir. Modeldeki teknolojik katsayıların bir kısmı konunun uzmanları tarafından ancak sözlü olarak ifade edilebilmektedir. Analitik Hiyerarşi Yöntemi, modeldeki sadece sözlü ifade edilebilen teknolojik katsayıların sayısallaştırılması için kullanılmıştır. Modeldeki karar değişkenleri hava savunma bataryasındaki silah sayılarını temsil etmektedir. Modelde yer alan silah çeşitleri aynı maksat için kullanılmaktadır. Ele alınan silah çeşitlerinin özellikleri karşılaştırılabilir niteliktedir. Modele etki eden silah çeşitleri 40mm.’lik K/M Uçs. Topu, 20mm.’lik Oer. Topu, 35mm.’lik Oer. Topu ve Stinger Füzesidir. Bu çalışmanın 2000 yılından sonraki dönemde Kara Kuvvetleri’nin genel ihtiyaçları hakkında fikirler vereceği umulmuştur. Bu bağlamda belirtilmelidir ki, model herhangi bir değişikliğe kolayca uyarlanabilir.
The purpose of this study is to determine efficiency of short range air defence weapons which are used at Turkish Land Forces and to reorganize the air defence battery at the period of reorganization of Turkish Military Forces. In order to deal with multiple objectives, the Lexicographic Goal Programming procedure is followed. Some of the technological coefficients at the model can be explained verbally by experts. The Analytic Hierarchy Process is used to make numerical the verbal technological coefficients. The decision variables for the model represent the number of weapons in air defence battery. The weapon types used in the model are used for the same purpose. The characteristics of these weapons are comparable. The weapons taken into consideration are 40mm. V/M Air Defence Cannon, 20mm. Oerlikon Cannon, 35mm. Oerlikon Cannon, Stinger Missile System. It is hoped that the analysis in this study gives a clear idea about the general needs of Turkish Land Forces for the coming years after 2000. It has to be pointed out that the model can be easily adapted to any kind of alterations in this view.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Türk Silahlı Kuvvetleri, Analitik Hiyerarşi Yöntemi, Hedef Programlama, Hava Savunma Silahları, T Military Forces, Analytic Hierarchy Process, Goal Programming, Air Defence Guns
Alıntı