Sesaltı Kavite-Cisim Etkileşiminin Aeroakustik Etkileşim

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Konan, Onur
Zafer, Baha
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bir kavite geometrisi içindeki akışın hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemleri ile analizlerinin yapılığı bu çalışmada, akustik sonuçlar üzerine incelemeler yapıldı. Elde edilen akış alanı ve akustik verileri değerlendirildi. Geometri üzerinde değişiklikler yapılarak sonuçlara etkisi gözlemlendi. İdeal geometrinin saptanması için farklı varyasyonlar geliştirildi. Sınır koşulları değiştirilerek karşılaştırmalar yapıldı.
In this study which was made of computational fluid dynamics inside a cavity geometry was researched about acoustic results. The flow field and acoustic data were evaluated. The results which are conducted by changing the geometry were observed. Variation was developed for determining the ideal geometry. Comparisons were made by changing the boundary conditions.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı