Doğa Koruma Alanlarında Planlama Çalışmaları Ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Yönetim Planı Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özbay, Sevcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, doğa koruma alanı sınıflandırmasında önemli bir yeri olan tabiat parklarında etkin bir yönetim planının nasıl olacağı sorusundan yola çıkarak, dünyada ve ülkemizde varolan doğa koruma sistemleri ve yasal durum ortaya konmuş, uluslar arası koruma örgütleri ile ulusal doğa koruma rehberleri incelenerek, başarılı örnek alanlardaki yönetim planları anlatılmıştır. Ülkemizde doğal açıdan önemli alanların korunmasındaki sorunlar; korunan alanlardaki kurumların yetki karmaşası, kaynak araştırmalarının yetersizliği, hazırlanan planların uygulama kısmında büyük problemlere neden olan yerel halk katılımının eksikliği olarak tespit edilmiş ve sorunların çözümü için etkili bir yönetim planı önerisi ve Ayvalık Adaları Tabiat Parkı için geliştirilmiştir.
In this study , The primary purpose of the thesis is to determine management plan process in protected area. The thesis encompassed the process of preparing management plans for protected areas starting with the research about the protected areas approach, classification of protected areas, agencies, legislation for nature conservation, concerned with this topic and comparing with Turkey. The problem of conservation is that the protected areas in Turkey managed from different ministries, also the researches about the protected area sources are not sufficient. And other problem is inadequate public participation. These problems solved with effective management plan process to protection the natural heritages and to provide the sustainable development on protected areas. A management planning model for Ayvalık Islands Nature Park is prepared and evaluated taking into consideration the whole thesis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Doğa koruma kavramı, Korunan alan sınıflandırma sistemleri, Milli park, Doğa koruma alanlarında planlama çalışmaları, Yönetim planı., Nature conservation, Classification of protected areas, National park, Planning study in natural protected area, Management plan.
Alıntı