Düzgün Yayılı Yükle Yüklenmiş Ankastre Mesnetli Çubuğun Yerel Olmayan Elastisite Yöntemiyle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aykanat, Bahri Aykan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yerel olmayan elastisite teorisi, çok küçük nano elemanlara uygulanabilir olması nedeniyle nanoteknoloji komiteleri tarafından büyük ilgi görmüştür ve önem kazanmmıştır. Bu çalışmada yerel olmayan elastisite çerçevesinde, düzgün yayılı yükle yüklenmiş ankastre mesnetli çubuğun gerilme ve şekil değiştirme davranışı incelenmiştir. Gerilme denklemi olarak Eringen’ in esas denklemi kullanılmıştır. Çalışmada kolaylık sağlamak amacıyla üçgen tipi çekirdek fonksiyonu kullanılmıştır. Elde edilen sonuç klasik elastisite teorisiyle bulunan sonuçla karşılaştırılmıştır.
The application of nonlocal elasticity models to nanomaterials has received attention from nanotechnology community. In this study, the deformation in a cantilevered bar subjected to uniformly distributed force is investigated within the framework of nonlocal elasticity. The constitutive relation proposed by Eringen is used in this study. In order to facilitate evaluations of nonlocal elasticity, the triangular kernel is used in evaluations. The strain field in a bar subjected to uniformly distributed force obtained in this study compared with the classical elasticity solution of the same problem.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Yerel olmayan elastisite, Eringen denklemi, Çekirdek fonksiyonu, Nonlocal Elasticity, Eringen’s Constitutive Equation, Kernel Function
Alıntı