İkinci Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklem Ve Yerel Olmayan Koşullar İle Verilmiş Problem İçin Temel Çözüm

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Oruçoğlu, Kamil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Çalışmada yerel olmayan koşullara ile verilmiş ikinci mertebeden doğrusal diferansiyel denklem için sınır değer problemi ele alındı. Bu tür problemler için Green fonksiyonu kavramı verildi. Bazı basit örnekler incelendi.
In this study, the boundary value problem given by non-local conditions and second order linear ordinary differential equation is considered. A Green function concept is given for such a problem. Some simple examples are investigated.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı