Kazıklı radye temellerde etkili kazık uzunluğunun yük paylaşımına etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Ezer, Kerem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada, kazıklı radye temellerde üstyapıdan gelen yükün, kazıklar ve radye tarafından hangi oranlarda paylaşılarak taşındığı sorusuna yanıt aranmıştır. Kazıklı radye temeller, genelde, tüm üstyapı yükünün kazıklar tarafından taşınacağı düşünülerek çözülmektedirler. Ancak gerçekte bu yükün bir kısmı da radye tarafından taşınmaktadır. Konu, kapsamlı bir literatür taraması ve arazi kazık yükleme deneylerinden elde edilen sonuçların değerlendirmesi yapılarak incelenmiştir. Kazıklı radye temel hesabı yapan yöntemler kıyaslanmış; kazık-radye etkileşimi ve kazıklarla radye arasındaki yük paylaşımı, bu konudaki literatür taranarak belirlenmeye çalışılmıştır. Deneylerde, kazık başlığı yere değen ve değmeyen sistemler incelenmiş ve radyenin, sistemin yük-oturma davranışına etkisi araştırılmıştır. Kazıklar ile radye arasındaki etkileşimin karmaşıklığı, bu konuda daha önce yapılan araştırmalarda da ortaya çıkmış ve yeni araştırmaların yapılması gereksinimi vurgulanmıştır. Bu konuda sağlanacak gelişmeler kazıklı radye çözümlerinde daha ekonomik kazık alternatiflerini beraberinde getirecektir.
In this study, a solution to the problem of determining the load sharing between piles and raft in piled-raft foundation systems is tried to be suggested. Piled-raft foundations, generally, are designed according to the conventional assumption that all the load applied by the superstructure is carried by the piles in the system. Infact some of this load is carried by the raft. The study is composed of an extensive literature review and the interpretations on the data of field pile load tests, During the review, it is focused on the comparison of the design methods of piled- raft systems besides the pile-raft interaction and the load sharing between piles and raft. In the field tests, acording to the position of the pile cap, two types of systems are considered, one with a cap contacting the ground and another with a not- contacting one. Through these tests, the effects of the raft on the load-settlement behavior of the system is analysed. The complexity of the pile-raft interaction still exists for the researchers and more studies are needed on the subject. Any advance that can be recorded in this subject will lead to more economic solutions via decreasing pile sections, lengths and numbers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Kazıklı temeller, Radye temelleri, Yük paylaşımı, Piled foundations, Raft foundations, Load sharing
Alıntı