23. Ulusal Mekanik Kongresi: bildiriler kitabı (04-08 Eylül 2023, Konya)

thumbnail.default.alt
Tarih
2023
Yazarlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
İTÜ Yayınevi
Özet
Bu kitap Konya Teknik Üniversitesi tarafından 04-07 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen 23. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ'nde 67 sözlü bildiri ve 4 adet çağrılı konuşmacıya ait 71 adet bilimsel bildiriyi içermektedir. Düzenli olarak 46 yıldır, her 2 yılda bir tertiplenen ULUSAL MEKANİK KONGRESİ sadece bir ulusal bilimsel etkinlik değil aynı zamanda sosyal kaynaşma vesilesidir. Kongre programi 3 gün 3 PARALEL OTURUM biçiminde sunumlar ve 1 gün SOSYAL GÜN etkinliği biçiminde gerçekleştirildi. Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi (TUMTMK) mekanik camiasının yüz akı olan Ulusal Mekanik Kongresi'nin bilimsel düzeyini yukarıya taşımak konusunda kararlı adımları atmaya devam ediyor. Dort dönemdir görev alan mevcut yönetim bu konuda iki önemli strateji izliyor. Bunlardan ilki, Üniversiteler Arası Kurul'un onayladığı ulusal (TR dizin) ve uluslararası (WOS) özelliğe sahip dergiler ile kongrede sunulan bildirilerin özgün makalelere dönüştürülmesini desteklemek biçimindedir. Böylece kongrede sunum yapmak, bildiriler kitabında yer almak kadar bu bildiriden bir özgün makale dönüştürülerek zenginleştirilmesi araştırmacılar için daha da yararlı olacaktır. Dergi çeşitliliği de araştırmacıların ihtiyaçlarına cevap verecek biçimde seçilmektedir. Bilimsel düzey anlamında diğeri bir çabamız ise uluslararası bilim camiasında düzeyleri tartışmasız biçimde öne çıkmış araştırmacıları güncel konuları sunmalan için çağrılı konuşmacı yapmaktır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
mechanics, mekanik, mechanical properties of materials, malzemelerin mekanik özellikleri, mechanical engineering, makine mühendisliği, mekanik hareketler, mechanical movements, structural engineering, yapı mühendisliği, congresses, kongreler
Alıntı