Zeminlerde ön konsolidasyon basıncının belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1997
Yazarlar
Şenol, Aykut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1997
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1997
Anahtar kelimeler
Jeoteknik, Konsolidasyon, Zemin yapısı, Geotechnics, Consolidation, Soil structure
Alıntı