Gemilerde Isı Yalıtımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-10
Yazarlar
Kodaman, Korhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada dünyada gemilerde yapılan ısı yalıtımı uygulamaları üzerine yapılmış araştırmalar, çalışmalar ve kullanılan yönetmelikler incelenmiş, önemli yönleri derlenmiş, uygulama detayları ve ülkemiz şartlarına uyarlanmış örnekler ve hesap değerleri ile bir kılavuz oluşturulmaya çalışılmıştır. Gemilerde ısı yalıtımı uygulamaları; gemilerin yapı bileşenlerinin yalıtılması, mekanik tesisatın yalıtılması ve soğuk depolar ile konteynerlerin yalıtılması alt başlıklarında incelenmiştir. Gemilerin yapı bileşenlerinden ısı kaybında önemli bir etkisi olan mukavemet elemanlarının yalıtımı da gemilerin yapı bileşenlerinin yalıtılması konusu altında ayrı bir başlıkta işlenmiş, bu elemanlardan olan ısı geçişinin hesap yöntemi örneklerle açıklanmıştır. Bunun yanında gemilerde ısı yalıtımında kullanılan malzemelerde istenilen özellikler, uygulamada kullanılan malzemeler ve özellikleri işlenmiş ve yönetmeliklerde yer alan malzeme sınırlamaları verilmiştir. Bir diğer bölümde tesisat ve yapı elemanlarında oluşacak terleme ve yoğuşmanın yalıtım uygulamaları ile önlenmesi, buhar kesicilerin kullanılması, özellikleri ve sınıflandırılması üzerinde durulmuştur. Son bölümde konunun daha iyi anlaşılması amacıyla çeşitli örneklere yer verilmiştir.
In this study, researches, studies and regulations worldwide about insulation of ships, applications have been analyzed, important parts have been gathered and selected, a guide was compiled, by using the application details, examples and calculation values which are adapted to our country’s conditions. The subject of insulation of ships have been analyzed under three main sub titles such as; insulation of ships structural compounds, insulation of the mechanical installation, insulation of cold rooms and containers. The insulation of stiffeners which have a significant share in the heat loss has been analyzed as a subject under the subtitle of “insulation of ships’ structural compounds” and the calculation method for heat transfer caused by these elements has been explained with examples following. Furthermore; the properties of the materials which are used for insulating ships, the materials which are used in applications and their properties have been analyzed and the legal regulative limitations for these materials have been presented. Preventing the sweating and condensation problems within installation and structural compounds with the help of insulation applications; usage of vapor barriers, their properties and classification have been emphasized in another chapter. There are examples in the last part for the purpose of topic to be understood better.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Isı, Yalıtım, Gemi, Terleme, Yoğuşma, Heat, Insulation, Ship, Vessel, Sweating, Condensation
Alıntı