Kimyasal Çöktürme Çamurlarının Organik Madde Adsorbsiyonunda Kullanımı

dc.contributor.advisor Tünay, Olcay tr_TR
dc.contributor.author Metin, Emine tr_TR
dc.contributor.department Çevre Bilimleri ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Science and Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-07-05 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-09T13:19:36Z
dc.date.available 2015-04-09T13:19:36Z
dc.date.issued 2009-07-10 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın konusu, ağır metal çamurlarından Zn(CO)3 ve Zn(OH)2’in, kimyasal çöktürme çamurlarının ve Elektrokoagülasyon çamurlarının adsorpsiyon yöntemiyle boyarmadde gideriminde kullanılabilirliliğinin incelenmesidir. Çalışma sonucunda adsorbe edilen boyarmadde miktarının çözelti pH değeri, adsorban dozajı ve bekletme süresinden etkilendiği belirlenmiştir. Yüksek giderim veriminin düşük pH değerlerinde artan yüzey yükü ile gerçekleştiği tespit edilirken, metal çözünürlüğünün bu pH değerlerinde artması dolayısıyla Zn(CO)3, Zn(OH)2 ve FePO4 çamurlarının boyarmadde gideriminde etkin olmadığı belirlenmiştir. AlPO4 çamuru Zn(CO)3, Zn(OH)2 ve FePO4 çamurlarına oranla Procion Crimson ve Yellow HE4R boyarmaddeleri için çok iyi giderme verimleri sağlarken, Reactive Black 5 için tüm çamurlarda çoğunlukla düşük giderim verimleri elde edilmiştir. Deneysel çalışmalarda kullanılan elektrokoagülasyon çamurları ile tüm boyar maddelerde etkin giderim verimi sağlanmıştır. Procion Crimson ve Yellow HE4R boyarmaddeleri için yüksek giderme verimleri elde edilen AlPO4 çamurları ile izoterm deneyleri yürütülmüş ve adsorpsiyon kinetiğinin en iyi Langmuir İzoterm modeline uyduğu tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate the applicability of heavy metal sludges especially Zn(CO)3 and Zn(OH)2, chemical precipitation sludges and sludges from electrocoagulation, for color removal by adsorption processes. As a result of the study it was found that the amount of the adsorbed dye depends on the pH, adsorbent dosage and retention time. It was confirmed that higher removal efficiencies can be obtained at lower pH levels because of increasing the positive surface charge, but the metal solubility also increases at these pH levels, thus Zn(CO)3, Zn(OH)2 and FePO4 were not effective. AlPO4 showed better removal efficiency than the other sludges for Crimson and Yellow dyes. Poor removal efficiencies for Reactive Black 5 were obtained with the sludges used in the study. High removal efficiencies were achieved with electrocoagulation sludges for the dyes used in the study. Isoterm experiments were carried out with AlPO4 sludge which showed high removal efficiencies for Procion Crimson and Yellow HE4R reactive dyes and it was determined that the adsorption kinetics fits well with Langmuir Adsorption Model. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/578
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Adsorpsiyon tr_TR
dc.subject Elektrokoagülasyon çamuru tr_TR
dc.subject Kimyasal çöktürme çamuru tr_TR
dc.subject Reaktif boyarmadde tr_TR
dc.subject Renk giderimi tr_TR
dc.subject Adsorption en_US
dc.subject Chemical Precipitation Sludge en_US
dc.subject Color Removal Electrocoagulation Sludge en_US
dc.subject Reactive Dye en_US
dc.title Kimyasal Çöktürme Çamurlarının Organik Madde Adsorbsiyonunda Kullanımı tr_TR
dc.title.alternative Applicability Of Chemical Precipitation Sludges For Organic Matter Adsorption en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9753.pdf
Boyut:
689.42 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama