Dokuma Kumaş Performans Ve Mekanik Özelliklerinin Objektif Ölçüm Teknikleri Kullanılarak Analizi Ve İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tokmak, Özge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, dokuma kumaşların performans ve mekanik özellikleri, objektif kumaş ölçüm teknikleriyle elde edilerek, analiz edilmiştir. Kumaş mekanik özellikleri KES-F sistemi, FAST sistemi ve Cusick Dökümlülük Cihazı kullanılarak elde edilmiştir. Kesilme, eğilme, uzama ve basınç özellikleri KES-F ve FAST cihazları kullanılarak, dökümlülük katsayısı da Cusick Dökümlülük Cihazı kullanılarak elde edilmiştir. KES-F ve FAST sistemleri, farklı ölçüm prensipleri kullanmalarına rağmen, her bir parametre için iyi bir korelasyon göstermiştir. Bu çalışmadan elde edilen başka bir sonuç da dökümlülüğün eğilme ve kesilme özelliklerine bağlı olup olmamasıyla ilgilidir. Dökümlülüğün kumaşın eğilme ve kesilme özelliklerine birinci derecede bağlı olduğu bulunmuştur. Ayrıca; kumaş örgüsünün, iplik numarasının ve kullanılan materyalin dökümlülük katsayısının, FAST eğilme rijitliği, FAST kesilme rijitliği ve FAST uzama yüzdesi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kumaşın örgü tipinin dökümlülük üzerinde bir fark yaratmadığı, ancak eğilme, kesme ve uzama parametreleri için kumaşın diğer fiziksel özelliklerine bağlı olduğu görülmüştür. İplik numarasının da kumaşın diğer fiziksel özelliklerine bağlı olduğu görülmüştür. Kumaşta elastan kullanımı dökümlülük, kesilme ve uzama üzerinde belirgin bir fark yaratmasına rağmen, eğilme özelliği üzerinde herhangi bir fark yaratmamıştır.
In this study mechanic and performance analyses of woven fabrics by using objective evaluation techniques was investigated. KES-F system, FAST system and Cusick Drape Meter was used to evaluate fabric mechanical properties. Shear, bending, extension, and compression parameters were measured by using KES-F and FAST instruments, and drape coefficient by using Cusick Drape Meter. It is found that, KES-F system and FAST system have a good correlation between each parameter, although they use different measurement principles. Another conclusion, obtained from this work is about the dependence of bending and shear parameters on fabric drape property. It is found that drape of a fabric is primarily dependent on fabric’s bending and shear properties. Besides, the effects of weave, yarn count and material are investigated on drape coefficient, FAST bending rigidity, FAST shear rigidity and FAST extension values. It is found that, the effect of weave for drape is not significant, but it depends to other physical parameters of fabrics for bending, shear and extension properties. The effect of yarn count also depends on other physical properties of fabrics. The effect of elastane was significant for drape, shear and extension parameters, but bending does not affected by the usage of elastane fiber.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
objektif ölçüm sistemleri, kumaş mekaniği, kumaş tutumu, objective evaluation systems, fabric mechanics, fabric handle
Alıntı