Bir yurt dışı şantiyesinde sistem analiz

thumbnail.default.alt
Tarih
1997
Yazarlar
Toprak, Hasan Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Sistemlerin incelenmesinde, "Sistem Analizi" tekniklerinin kullanılması, soruna ve çözüme ulaşmada en etkin metoddur. Bu çalışmada da bu metoddan yola çıkılarak, Enka-Aras Jegorlykskaya şantiyesi incelenmiştir. Sistem kavram ve yaklaşımı; belirsizlik, hızlı değişim, yoğun etkileşim olarak tanımlayabileceğimiz günümüz koşullarının oluşturduğu sorunlar karşısında mevcut çözüm yollarının yetersizliğine ve çaresizliğine gösterilen tepkidir. inşaat üretimindeki çabanın büyük kısmı şantiyelerde harcanmasına rağmen, beklentiler çoğu zaman elde edilememektedir. Üretime; iş, işçi, çevre vb. faktörlerin bir bütün olarak etkileşimlerini denetleyerek yaklaşılmalıdır. İnşaat sektöründe üretim sabit, üretim yeri değişken olduğundan sistem yaklaşımı uygulamalarında da endüstriyel fonksiyon ve kabullerin yerine, iletişim ve organizasyon gibi başarıyı büyük oranda etkileyen araçların düzeltilmesi esas alınmalıdır. Yazarın, Rusya Federasyonunda mühendis olarak, orta ölçekli bir konut şantiyesi ince işler sistemini kurma ve zaman zaman da iyileştirme imkanı oldu (Ek A, tablo A.1). İnce işler sisteminin üretim, hakediş, maliyet kontrol gibi tüm sistemleri yazar tarafından kurulmuş ve işleyişi takip edilmiştir. Bu şantiye Enka'nın yıllar süren yurtdışı tecrübeleri neticesinde kurulmuştur. Süre ve finans kriterleri işin başında kesinleşmiş olduğundan, birincil amaç karlı bir şekilde istenilen sürede bitirmek olmuştur. Farklı ülkelere ait firmaların kutuplaşması ve/veya kaynaşması sistemi kimi zaman olumlu, kimi zaman da olumsuz olarak etkilemiştir. Enka faydalı ömrünü doldurmamış malamalarını kullanabilmek için söz konusu ihaleyi çok düşük bir teklifle almış, bu da Enka'yı her zamankinden daha etkin ve rasyonel bir şantiye yönetimi yapmaya zorlamıştır. Bu amaçla oldukça genç, yeni fikir ve uygulamalara açık, pratik bir yönetim kadrosu kurmuştur. Fakat ana hedef sadece daha ucuza mal etmek olarak seçildiğinden, iş bitirilmesine rağmen, kalite, süre, eleman politikası, taşaron firmalar ile ilişkiler, kontrol firması ile ilişkiler, bütün tarafların memnuniyeti açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Araş cephesinde de şantiye, ilk yurtdışı işleri olması, informal ilişkiler gibi sebeplerle istenilen basanda bitirilememiştir. Başarının temelinde iletişim yatmaktadır. Sözlü, yazılı, formal, informal bütün iletişim türleri, işlerin bir aşamasında kilit rol oynamakta, dengeleri ve hedefleri sarsabilecek olaylarda etken olabilmektedir. Sistemlerin çalışması etkin bir iletişim ağı ile başlar. Organizsyon ise ikinci önemli faktördür. Elemanların yapıyı kabullenmesi, görev ve sorumluluklarının bilincinde olmaları gerekmektedir. Tam bir takım çalışmasının inşaat sektöründeki başarının anahtarı olduğu gözlenmiştir.
"System Analyses of an Abroad Site." System engineering is a management technology. These statement rogueries further explanation. Technology is a result of, and represents the totally of, the organization, application, and delivery of scientific knowledge for the intended enhancement of society. These a functional definition of technology as a fundamentally human activity. Associated with these definition is a fact that a technology inherently involves a purposeful human extension of one or more natural processes. Management involves the interaction of an organization with the environment. Consequently, a management technology involves the interaction of science, the organization and its environment. Figure 1 : Management technology components. Generally, we use the term " system " to refer to produces, processes, or services, However, it is often necessary to distinguish among these. System engineering is a management technology to assist and support policymaking, planning, decision, and associated resources allocation or action deployment. It accomplishes these through quantitative and qualitative formulation, analyses, and vm interpretation of the incepts of action alternatives with referrals to the user 's needs, values and institutional perspectives. The key words in these structural definitions of system engineering are formulations, analyses and interpretation. In fact, all of system engineering can be toughed of as consisting of formulation analyses and interpretation of the varies ingredients at what recall faces in the life cycle of a system. These activities ; Formulation, Analysis, Interpretation. The resolve large - scale and complex problems or manage large systems, we must be able to deal with issues that involve the following : 1. Many considerations and interrelations ; 2. Many different and perhaps controversial.value judgment ; 3. Knowledge from several disciplines ; 4. Risks and uncertainties involving future events that are difficult to predict ; 5. Needs perspectives and value perspectives as well as technology perspectives ; 6. Resolution of issues at the level of institution and values as well as the level of symptom. In these master theses an abroad residence construction site examine under the principles of the system planning and analyzing. Nowadays, system planning methods and principles are began to use by contractors and employees at all kind of construction facilities. Science technique and production capacity are begun to acceleration since second world war. The result of these events, we need cooperation and team work for reach planned quality, cost and time. At Ninety 's first Enka 's military housing project is begun by Enka Construction Industry and Trade Company. Military housing project been different sizes and plans. All these project are financed by Republic of Germany. Because of these, as a rule, all of the critical decisions were made by authority of Germany 's control firm, named asCWU. Enka Jegorlykskaya Site contains forty-one military houses an a creshe. In these site Enka preferred to work sub constructors. There were eight subcontractors. One of them is Aras, which is working on trimming works. V11I Aras trimming works are at following ; 1. Precast panel montage, 2. Plaster, 3. Painting and wall papers, 4. Inside electricity, 5. Inside mechanic. In this theses, Aras Jegorlykskaya site system analyzed by system analyze methods. For making system analyses of this site, we must know organization charts which are showed at Figure 2, 3, 4. In these site, planned success critters which are quality, cost and time, was not realized. Because of Enka 's management problems, Enka cold not solve system problems. As a natural result all of subcontractors could not realized their success critters. System analyzing is the most effective method to find problems and solutions. In construction market, communication and organization system which are most effective components of success, must be solved first, instead of industrial functions and formulations, because, product is fix, production place is different. This site, because of cheaper working was selected main process, even if the job is finished, unsuccessfully resulted at subjects which are quality, employees, subcontractors relations, control firm relations. Systems are begun to work with efficient communication network. Organization system is secondly factor. Responsibilities must be known by engineers. Team working is considered as the key of success. VIH ENKA Istanbul Center ENKA Jeg Project Manager Administrative Works Project Manager Assistance NERU Planning -Claim ARAS. - Cost Conrol BETA EK.OTEK Account TİTAŞ EKOGAZ Logistic « - i E s: Trade Office Design Office S. Translate Storages ~1 Inside Carrying CWU Rostov T CWU Jeg I Military Comission City Council Technical Works Project Manager Assistance Staff Camp Office Camp Works Transportation Civil Engineer Electrical Engineer - Mechanical Engineer Mechanical Workshop Electricity Workshop Figure 2. Enka Jegorlykskaya Site Organization Chart VIII <3 t* c o Figure 3. Enka Jeg Site Causal Diagramme V1I1 ? Plannig - Claim K Translation Secretary Storage - Transportation Mechanical Subcontractor GENTA Electrical Subcontractor BETA ARAS Istanbul Center Aras Project Manager 'Jeg Enka Jeg CWUJeg Staff Chief of Trimming Works Account Wooden Works Wooden Workshop Painting Subcontructor YÜKSEL Steel Works S Steel Workshop Concrete Works Electricity Figure 4. Aras Jeg Organization Chart VHl
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
Anahtar kelimeler
Sistem analizi, İnşaat sektörü, Şantiye işletmeciliği, System analysis, Construction sector, Worksite management
Alıntı