Taban İzolasyonu Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

dc.contributor.advisor Güler, Kadir tr_TR
dc.contributor.author Uludağ, Soner tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:34:03Z
dc.date.available 2015-07-03T11:34:03Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu tezin esas amacı taban izolasyonlu ve taban izolasyonsuz sistemlerin karşılaştırılmasıdır. Bu tezde binaların periyodunu büyülterek deprem etkilerini azaltmak amacıyla kullanılan sismik taban izolatörlerinin avantajları ve dezavantajı incelendi. Sismik taban izolasyonunun temel ilkesi, bina ile temel arasına yanal rijitliği düşük elemanlar koyarak, binayı depremin yıkıcı etkilerinden uzaklaştırmak ve binaya ankastre temelli durumundaki doğal periyodundan ve özellikle deprem hareketinin hakim periyodundan daha büyük bir doğal periyot kazandırmaktır. Kısaca genel pasif depreme dayanıklı yapı tasarımı tekniklerini tartıştıktan sonra taban izolasyonu tarif edilmiştir.Analatik İfadeler anlatılmıştır. Taban İzolasyonunun etkisini ve taban izolasyonlu binaların performansını değerlendirebilmek için; İki pasif depreme dayanım sistemini karşılaştırmak ve Sap 2000 yapısal analiz programını kullanarak tanıtmak için üç katlı üç çerçeve sistemi modellenmiştir (Sırasıyla Ankastre, Viskoz sönümleme mesnetli, ve Taban izolasyonlu). İzolatör ile yukarıda bahsettiğimiz (Periyotlar, Yer değiştirme, Taban kesme kuvveti) parametreler arası ilişkiyi ve izolatörlerin tipik kullanımını ortaya koymak için, bir araştırmada yer alan bir deneysel çalışmada kullanılan model de analiz edilmiştir. Son olarak taban izolasyonunun etkilerini ve taban izolasyonlu binaların etkilerini değerlendirebilmek için 6 katlı betonarme bir yapıya izolatör yerleştirilmiştir. Bu 6 katlı bina ofis binasıdır ve perde duvarın yapısal tepkiye karşı etkilerinin değerlendirilebilmesi için 2 şekilde analiz edilmiştir, perde duvarlı ve perde duvarsız. Yapılar Yapısal Analiz Programı SAP2000 (Structural Analysis Program) kullanılarak modellenmiştir. Sonuçların karşılaştırılabilmesi için çerçeveler için girilen değerler aynı tutulmuş ve deformasyon, binaların periyotları, kuvvet değerleri gibi sonuçlar kıyaslanmıştır.Bu üç değer literatürde en çok kullanılan karşılaştırma kriterleri olduğu için seçilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The main objective of this thesis is a comparative study of base isolated systems. In this study the advantages and disadvantages of the seismic base isolators to be used as period lengthening and seismic demand reducing devices in buildings were discussed. The seismic base isolation concept is to install structural elements with low lateral stiffness between the structure and the foundation, in order to uncouple the building from the damaging action of an earthquake and to give the structure a fundamental period that is much larger than both its fixed-base period and the predominant period of the ground motion. After a brief discussion on the use of common passive earthquake resistant design techniques; base isolation was described.Analytical formulas were given. In order to evaluate the effectiveness of base isolation and the performance of base isolated buildings; Three story three frames are modeled (Bare, Damped and isolated respectively) for the aim of comparing two passive earthquake resistant systems and familiarizing with the use of SAP 2000 Structural Analysis Program. In order to find a relation between isolators used and parameters like periods, displacements, base forces and in order to find the typical usage of an isolator, a model obtained from an experimental study from a research paper is also analyzed. Finally, an isolator type is introduced to a 6 story reinforced concrete structure. This six-story structure is an office building and is analyzed in two cases, with and without shear walls, for the aim of evaluating the effects of shear wall to structural responses. The structures are modeled using Structural Analysis Program SAP 2000. For the sake of comparability of the results, the input data for the frames are kept same and output values such as deformation, periods of the buildings, force values are compared, since these three values are the most common comparison values used in the literature. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6891
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sismik İzolatör tr_TR
dc.subject Bina Periyodunun Büyütülmesi tr_TR
dc.subject Taban İzolasyonu tr_TR
dc.subject Deprem Analizi tr_TR
dc.subject Seismic Isolators en_US
dc.subject Structural Period Lengthening en_US
dc.subject Base Isolation en_US
dc.subject Earthquake Analysis en_US
dc.title Taban İzolasyonu Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi tr_TR
dc.title.alternative The Comparative Analysis Of Base Isolated Systems en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2950.pdf
Boyut:
2.34 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama