Taş Plak Kayıtlarındaki Kanto Örneklerinin Müzikal Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Şen, Özge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada, ilk Osmanlı-Türk popüler müzik örnekleri olmalarından dolayı önem arz eden kantolar müzikal yönden analiz edilmeye çalışılmıştır. Kantoyu müzikal açıdan analiz ederek, konuyu tarihsel ve sosyal yönden inceleyen önceki akademik çalışmaların eksikliğini tamamlamak amacıyla hazırlanan bu çalışmada tarihsel ve sistematik müzikolojinin çalışma alanlarına girilmiştir. Çalışma hazırlanırken literatür taraması, müzikal analiz, kişisel görüşme, arşiv taraması ve transkripsiyon yöntemlerinden faydalanılmıştır. Kantonun tanımı, özellikleri ve dönemleri ile ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra, geleneksel kanto örneklerini dinleyebildiğimiz tek kaynak olan taş plak kayıtlarının müzikal analizine yer verilmiştir. Taş plak kayıtlarındaki örnekler notaya alınmış varsa farklı transkripsiyonlarıyla karşılaştırılmış, farklılıklar ortaya koyulmuştur. Çalışma hazırlanırken kantonun ortaya çıkışına dair yeni bilgilere ulaşılmış, bunlara tezde yer verilmiştir. Kanto icralarına dair önemli söyleyiş özellikleri tespit edilmekle birlikte, icralardaki ses ve söyleyiş özellikleri başlı başına çok geniş bir çalışma konusu teşkil ettiğinden ayrı bir çalışma olarak önerilmiştir. Kanto icralarına farklı disiplinler üzerinden bakılarak, ses aracılığıyla ortaya konan tüm ifadeleri de içeren bir transkripsiyon hazırlanması gerekmektedir. Araştırılması önerilen bu yeni çalışma konusu, aslında kantonun çok boyutluluğunu göstermekte ve araştırılmaya devam edilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.
In this study, prepared to remove the lack of musical analysis of cantoes which are held very significant as they are considered to be the first "Ottoman-Turkish" popular music and contribute to the field of study, we have ventured in areas of historical and systematical musicology. Throughout the study, literature review, musical analysis, personal interviews, archival research and transcription methods are used. In this study, after the definition of the canto, its features and periods, musical analysis of 78 rpm records which are the only sources of traditional canto examples are given. In the study new informations obtained on the emergence of the canto are pointed out. As a result of this study, a research in canto performances is proposed over a separate discipline about voice using characteristics of canto performers. It is determined that a transcription over voice using characteristics of canto performers in the works examined need to be prepared. This new study subject, in fact, shows the multi-dimensionality of the cantoes, and emphasizes the need for continuation of the research.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2013
Anahtar kelimeler
Kanto, taş plak, müzikal analiz, Canto, 78 rpm record, musical analysis
Alıntı