Mobil Artırılmış Gerçeklik İle İşbirlikli Tasarım Üzerine Bir Çalışma

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2017-02-3
Yazarlar
Halıcı, Süheyla Müge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mobil artırılmış gerçeklik teknolojisinin işbirlikli mimari tasarım ortamındaki etkileri, tasarımcıların tasarım iletişimi ve etkileşimi üzerinden irdelenmesi araştırmanın konusunu oluşturur. Bu bağlamda, mobil artırılmış gerçeklik tasarım ortamının fiziksel modelleme ortamı ile karşılaştırılması üzerine bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda; işbirlikli tasarımcıların, mobil artırılmış gerçeklik aracını tasarım sürecinde etkin olarak kullanabildikleri görülmüştür. İşbirlikli tasarımcılar için tasarım iletişimi ve etkileşimi sağlaması nedeniyle; geliştirilmeye açık olan ve daha fazla çalışmayla incelenmesi gereken mobil artırılmış gerçeklik teknolojisinin, işbirlikli tasarım sürecinde kullanım için umut verici olduğu tespit edilmiştir.
The aim of this study is to understand the impact of mobile augmented reality technology on designers’ behaviour during collaborative architectural design. In order to see the influence on design communication and interaction, a comparison study of the mobile augmented reality vs the physical model making was conducted in this study. The thesis defends that the mobile augmented reality technology has great potential to use this technology as a design tool in a collaborative design environment, which then needs to be developed and examined with further studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
artırılmış gerçeklik, işbirlikli tasarım, mimari tasarım, protokol analizi, augmented reality, collaborative design, architectural design, protocol analysis
Alıntı