Tarsus–Mersin Otoyolu – D400 Devlet Yolu Kavşağı İçin Önerilen Kavşak Tipleri Ve Kıyaslamalar

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çetinkaya, Ersin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Tarsus–Mersin Otoyolunun D-400 Devlet Yolu ile birleştiği bölge için önerilen altı kavşak çeşidi, bu kavşakların matematik modelleme kullanılarak kıyaslanması ve bu kıyaslamalar sonucunda önerilen kavşak tipleri arasından bölge için en uygun kavşak tipinin belirlenmesi yer almaktadır. Bölge için önerilen kavşak tipleri iki adet eşdüzey kavşak, iki adet katlı kavşak, bir adet devlet yolu altgeçidi ve bir adet devlet yolu üst geçidinden oluşmaktadır. Önerilen kavşak tiplerinin kıyaslanmasında matematik modelleme yapımında kullanılan Expert Choice bilgisayar programından faydalanılmıştır. Bu kıyaslamalar Geometrik Kıyaslama, Ekonomik Kıyaslama, Trafik Kapasitesi Kıyaslaması, Trafik Kaza Güvenliliği Kıyaslaması, Zaman Kazancı Kıyaslaması, Alan Kullanımı Kıyaslaması, Konfor ve Rahatlık Kıyaslaması ve Görsel Kirlenme Kıyaslamalarıdır.
In this study, six interchange types are proposed for Tarsus–Mersin Highway-D-400 State Road Interchange area. Those six interchange types are compared to each other by using mathematic modelling. The most suitable interchange type out of those six types is chosen for Tarsus–Mersin Highway-D-400 State Road Interchange area. Proposed interchange types for Tarsus–Mersin Highway-D-400 State Road Interchange are two crossroad interchanges, two motorway interchanges, one Typical State Road Underpass and one Typical State Road Overpass. Expert Choice computer program is used at comparion of proposed interchange types by mathemetic modelling. Those comparison are Geometric Comparison, Economic Comparison, Traffic Accidents Secureness Comparison, Gained Time Comparison, Land Use Comparison, Comfort Comparison and Environmental Comparisons.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Kavşak Tipleri, Kavşak Kıyaslamaları, Interchange Types, Comparison of Interchanges
Alıntı