Tedarikçi Küçük Ve Orta Büyülükteki İşletmeler İle Büyük Yüklenici Firmalar Arasındaki İnovasyon Yönetimi Ve İnovasyon Politikaları Konusunda İlişkilerin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Hantal, Ömer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikle çağımızın en popüler konularından olan inovasyon üzerinde durulmuştur. İnovasyonun dünyadaki yeri ve firmaların buna ilgisi üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi sonrası Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin bu konuda yaptıkları çalışmalar ortaya konmuştur. Ayrıca inovasyon konusundaki ortak çalışmaların bilinen sonuçları da ortaya konmuştur. Daha sonrasında titizlikle hazırlanan iki anket çalışması ile çeşitli firmalara uluşılmaya çalışılmış ve de ana yüklenici düzeyinde göreceli olarak başarılı olunmuştur. Ancak, KOBİ’lerin ilgisi minimum düzeyinde altında kaldığından istenilen sonuçlara ulaşılamamıştır. Sonuç olarak, proje, gelecekteki araştırmacılar için düzgün bir kaynak ve de olası araştırma çalışmaları için sağlam bir başlangıç noktası olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca değişik örnekleri ve de mecvutu analizleri ile de gerek Küçük ve Orta Büyüklükteki firmalara, gerek ise ana yüklenici firmalara inovasyon konusunda bir fikir sahibi olabilmelerini sağlayacak bir çalışma olmuştur.
In this study, innovation was investigated as one of the most popular topics of our century. After the research about the Innovation’s place on the world and the interest of the companies to the innovation, Small and Medium Enterprises’ works on the innovation was shown. As an addition to this, it is also investigated the known outcomes of innovation collaborations. After this research, two surveys were fastidiously prepared in order to reach several companies and on the level of main contractors, this aim was relativly reached. However, the interest of SMEs stayed even under the minimum level. As a result, project became a valuable resource for the future researchers and a good basis for the possible research projects on this topic. Moreover, together with several good examples and analysis of the current situation, either SMEs, either main contractors can use the project in order to have an idea on the innovation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
İnovasyon, KOBİ, İnovasyon Platformları, Ortak Inovasyon, Innovation, SME, Innovation Platform, Collaborative Innovation
Alıntı