Türkiye'nin Karadeniz'deki İktisadi Çıkarları Ve Güvenliği

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2015-01-28
Yazarlar
Öztürk, Ülkü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye için Karadeniz'de deniz ticaret faaliyetlerinin mi yoksa güvenlik endişelerinin mi ön planda olduğunu araştırmak ve bir sonuca varmaktır. Bunun için Karadeniz'in deniz ticareti imkanları ve tarihi incelenmiş, tarihte yer alan güvenlik konuları araştırılmış ve Avrupa Birliği'nin bölgeye olan yatırımları ortaya konmuştur. Son olarak Karadeniz'in güvenlik boyutu ve ticari kapasitesi Baltık Denizi ile karşılaştırılmıştır.
This thesis try to show that maritime economical or security challanges is the most active in the region in respect of Turkey affair. Maritime transportation capability of the Black Sea from ancient Greek to this day and security problems in the history which relates to the Black Sea were searched. Besides EU maritime investment projects were argued. At last Black Sea security dimension and maritime trade capacity were compared with Baltic Sea.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Karadeniz, Denizcilik, Güvenlik, Baltık Denizi, Avrupa Birliği, Black Sea, Maritime, Security, Baltic Sea, European Union
Alıntı