Süleymaniye, Kirazlı Mescit Sokak, 28 No’lu Yerde Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Has, Ferhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Tezin konusunu oluşturan Süleymaniye, Kirazlı Mescit Sokak, 28 no’lu yerdeki ahşap yapı, XIX. Yüzyıl sivil mimari özelliklerini taşımaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde; 28 no’lu yerdeki ahşap yapı ile ilgili genel bilgiler verilmesinin ardından, geleneksel osmanlı evinin tanımı yapılmış, XIX. Yüzyılda ki sivil mimarlık örneklerinin genel özellikleri incelenmiş, 28 no’lu yerdeki yapının içinde yer aldığı Süleymaniye bölgesinin konumu ile ilgili bilgi verilerek bölgenin tarihsel gelişimi incelenmiş, günümüzdeki durumu vurgulanmıştır. İkinci bölümde; yapının içinde yer aldığı Kirazlı Mescit Sokağı hakkında genel bir bilgi verilerek, sokağın önemli yapıtlarının tanıtımının yapılmasının ardından 28 no’lu yapı mekanlarının ayrıntılı tanımı yapılmıştır. Üçüncü bölümde; yapının strüktürel özellikleri incelenmiş, yapıda çeşitli nedenlerden ötürü meydana gelen bozulmaların sınıflandırılması ise dördüncü bölümün konusunu oluşturmuştur. Beşinci bölüm ise, dönemin mimari özellikleri göz önünde bulundurularak binanın üzerinde bulunan ve özgün durumunu gösteren izlere göre 28 no’lu yapı ile ilgili restitüsyon çalışmalarına ayrılmıştır. Altıncı ve son bölüm ise, belirli bir dönemin özelliklerini taşıyan ve yarınlara belgelenerek aktarılması gereken, 28 no’lu yapının yeniden kullanılabilmesi için restorasyon çalışmalarını içermektedir. Öngörülen yeni işlev, kültür merkezi–kütüphane fonksiyonlarıdır. Binanın yenilenmesi aşamasında ahşap sistemin tercih edilmesi, çevre şartları göz önüne alındığında sağlam durumdaki özgün malzemenin (furuş, silme gibi) yeni yapıda kullanılması; cephe, kontur-gabari, plan şemalarına sadık kalınması, yangın merdiveni ilave edilmesi önerilmektedir.
The fırst part of the thesis deals with the general information of the house number 28 and the cultural development of İstanbul in the XVIII th. century. Consequently the plan types of the osmanlı house, its new architectural arrangements and the social life of houses in İstanbul were described. At last, the first part of the thesis deals with a general description and historical background of Süleymaniye region. In the history of Istanbul, Süleymaniye was an important place. The second part deals with a general description of Kirazlı Mescit Street and some of its monumental buildings had been described. Also the second part includes a detailed description of the house number 28. In the third part of the thesis, the structural features of this building was described in detail and into 5 topics which are: Foundations; Floorings; Walls, doors and windows; Upper coverings; Ornamental characteristics. The fourth chapter deals with the deterioration of the building. Today the building has some important problems related with both the structure and the material. As a result of the factors mentioned above, the type of failures can be classified into three topics which consist of . Structural failures; Material failures, Deteriorations of use. The fifth chapter deals with the restitution problems. In the last chapter, the new functions proposed for the building were described and the restoration works required for the new functions also were explained in detail.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Alıntı