Mecmu'a-i Arifi'de Bulunan İlk On Makamın Metin Çalışması

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Göktürk, Nurgül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Mecmû'a-i Ariffnin "İlk on makamı üzerindeki metin çalışması" konulu bu çalışma, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapılan bir yük sek lisans tezidir. II. AÇIKLAMA Bu çalışma Hacı Arif Bey'in "Mecmû'a-i Ârifî adlı güfte mecmuası üzerinde yapılmıştır. a) Eser nasıl ve nereden bulundu, içeriği b) Hacı Arif Bey ve musîkimizdeki yeri c) İlk on makamdaki metinlerin vezin çalışması d) İlk on makamda bulunan eserlerin günümüze kadar özünü koruyup ko rumadığı ve bize kadar ulaşıp ulaşmadığı III. ÇALIŞMAYA KONU OLAN BÖLÜMLER a) İlk on makamdaki şarkı sözlerinin metin çalışması yapıldı. Şarkı sözleri nin günümüze kadar özünü koruyup korumadığı ve günümüze kadar ulaşıp ulaş madığına bakıldı. IV. KONUNUN AMACI Bu güfte mecmuasının üzerinde yapılan çalışmanın bugünkü şarkı repertu arına ışık tutması, eserlerin güfteleri ndeki eksikliklerin ve değişikliklerin saptanması. Bu çalışma kültür ve musîki tarihimiz açısından MECMÛ'A-İ ÂRİFÎ'nin en azından bir bölümünün doğru ve kusursuz bir şekilde musikimize kazandırılmasını amaçla mıştır.
This paper, which deals with the textual study of the first ten modes in "Mecmû'a-i Arifi", is the post-graduate thesis done in the Social Sciences Institute at Istanbul Technical University. II. EXPLANATION This study has been done on Hacı Arif Bey's "Mecmû'a-i Arifi", which is a periodical of lyrics. a) How and where the text has found, its content. b) Hacı Arif Bey and his role in Turkish music. c) The metrical study of the texts in the first ten modes. d) Whether the texts in the first ten modes have kept their essence and whether they have reached us. III. THE CHAPTERS THAT HAVE BEEN SUBJECT TO THIS STUDY a) The textual study of the lyrics in the first ten modes has been done. An attempt has been made to see whether the essence of the lyrics has survived ar unchanged. IV. THE AIM OF THE STUDY The aim of this study on "Mecmû'a-i Arifi" is to throw light on today's repertoire of songs and to determine the deficiencies and changes in the lyrics. From the point of view of our cultural and music history, this research aims at contributing to Turkish music by a ceraful and correct study of at least one section of "Mecmû'a-i Arifi
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Müzik, Hacı Arif Bey, Mecmu'a-i Arifi, Türk müziği, Türk sanat müziği, Music, Hacı Arif Bey, Mecmu'a-i Arifi, Turkish music, Turkish art music
Alıntı