Impact Factors And Current Issues On Technology Development For Industry 4.0 Transformation In Technopark Companies: The Case Of Turkey

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Atak, Gizem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
With the advances in technology, today's world is in the fourth industrial revolution. With this revolution, it is expected that all the tools and devices will be smart, self-learning and more efficient hardware and software products will be produced. Thus, industrial production speed, volume and productivity will increase, and economic and social life will develop. Efforts on digital transformation have also begun to appear in all around the world. Technoparks have an undeniable role on technology production and development. Therefore, technopark company's current issues and impact factors on the new technology development regarding Industry 4.0 are analyzed in this study.
Teknolojideki ilerlemelerle birlikte günümüz dünyası; Endüstri 4.0 devriminin içinde bulunmakta, dijital dönüşüm olarak da isimlendirilen bu dönüşümle birlikte sanayide kullanılan tüm araçların, cihazların akıllı olması, kendi kendine öğrenebilmesi, daha verimli donanım ve yazılım ürünlerinin üretilmesi ile endüstriyel üretim hızını, hacmini ve verimliliği artırarak ekonomik ve sosyal yaşamların geliştirilmesi beklenmektedir. Dijital dönüşüme ilişkin çabalar, gayretler ve etkiler ülkemizde de kamudan özel sektöre, akademik ortamdan imalat ortamına kadar tüm sektörlerde görülmeye başlamaktadır. Çalışmada teknolojik ilerlemelerin kaynağı olarak nitelendirebileceğimiz, teknoloji üretimi ve geliştirmesinde yadsınamaz bir rolü bulunan teknopark işletmelerinin, Endüstri 4.0 dönüşümüne yönelik teknoloji geliştirmede etki faktörleri ve karşılatığı güncel sorunları ele alınmıştır.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, Yüksek Lisans, 2018
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Anahtar kelimeler
Business Administration, İşletme
Alıntı