İstanbul Metropolitan Alanında Geoit Araştırması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada İstanbul Metropolitan alanındaki geoidi belirlemek için GPS/nivelman, EGM96 yeryuvarı modeli, çok parametreli polinom katsayıları ve bulanık mantık yöntemleri kullanılmıştır. Bulanık mantık ve polinom katsayıları hesabında farklı sayıda nokta seçilerek nokta yoğunluğunun, polinom katsayılarının artırılmasının ve ölçü ağırlıklarının polinom katsayı hesabına ilave edilmesinin geoit yüksekliğine etkileri araştırılmıştır. Bulanık mantık yöntemi, bulanık modelin çok noktadan oluşturulması durumunda en presizyonlu sonuçları vermektedir. Yeterli sayıda nokta ile polinom katsayılarından elde edilen geoit yükseklikleri de güzel sonuçlar vermektedir. EGM96 yeryuvarı modeli ise sonuçlara göre presizyonu en düşük yöntemdir. Ölçü ağırlıklarının polinom katsayılarının hesabına katılması sonuçları olumsuz, polinom katsayılarının derecelerinin artırılmasının ise sonuçları az da olsa olumlu etkilediği görülmüştür.
In this study, GPS/leveling, EGM96 gravitational potential model, polynomial coefficients and fuzzy logic methods are used to determine geoid in Istanbul Metropolitan Area. Different numbers of points were chosen to study effect of point density to geoid determination in fuzzy logic and polynomial coefficients methods. Effect of adding more order of polynomial coefficients and weight of measurements to obtain polynomial coefficients to calculate geoid height is also studied. Fuzzy model gives the most precise results if the fuzzy model is constituted with too many points. Geoid determination by polynomial coefficients with sufficient number of points also provides good results too. EGM96 model gives the lowest precise results of all. It is seen that adding weight of measurements to calculation of polynomial coefficients effect results badly, however, adding more order of polynomial coefficients made results positively.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Geoit belirleme, Bulanık mantık, EGM96, Polinom katsayıları ile geoit belirleme, Geoid determination, Fuzzy logic, EGM96, Geoid determination with polynomial coefficients
Alıntı