Alıveriş Merkezlerinde Mağaza Aydınlatması Ve Uygulama Örnekleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-07
Yazarlar
Çetin, Banu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; alışveriş kavramı, tarihsel gelişimi, alışveriş mekanları ve günümüzde de sık sık rastladığımız alışveriş merkezlerinin özellikleri hakkında genel bilgi verilmiş ve alışveriş merkezlerinde gerekli olan görsel konfor koşulları ve sağlanması gereken standart değerleri incelenmiştir. Mağazalardaki aydınlatmanın hedefleri ve aydınlatma dizayn kriterleri, aydınlık düzeyi, parıltı ve renk kavramlarıyla tanımlanmış, standart değerlere bu kavramlarla bağlantılı olarak ulaşılmıştır. Ayrıca Philips Aydınlatma Dizayn ve Tatbikat Merkezi tarafından öne sürülen “dört köşe yöntemi ile belirli mağaza ve aydınlatma tipleri ortaya konulmuştur. Sirkülasyon alanlarında da aydınlatma ve acil durum aydınlatmasına yer verilmiştir. Son olarak bazı mağaza ve alışveriş merkezi örnekleri incelenerek daha önce yer verilmiş olan aydınlatma kriterleri açısından değerlendirilmiştir. Karşılaştırmalı tablo oluşturularak, mağazaların sağlaması gerekli olan görsel konfor koşullara yaklaşımı belirlenmiştir.
In this study; the history of shopping concept is explained. The features and the kinds of shopping centers are examined in a historical process. In addition to this, the classification, the kinds and features of shopping centers at present are explained. And visual comfort conditions in shopping centers and standart levels are analyzed. The aim and concept of lighting are studied with glare, luminous, colour. The Four Corner Philosophy developed for shops by Philips is explained. The applicability of the general criteria of lighting design in stores to the existing diagrams in the The Four Corner Philosophy is considered. The lighting and emergency lighting in the circulation area are explained. Finally; some stores and shopping centers are examined and evaluated by using compairing figures.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Alışveriş merkezi, mağaza, aydınlatma, Shopping centers, store, lighting
Alıntı