İçme Suyundaki Radyoaktivitenin Belirlenmesi Ve Yıllık Doz Eşdeğerinin Hesaplanması

dc.contributor.advisor Güven, H. Hüseyin tr_TR
dc.contributor.author Gelir, Ali tr_TR
dc.contributor.department Fizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Physics Engineering en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-13T16:09:36Z
dc.date.available 2015-05-13T16:09:36Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada Sındırgı ilçesinde içme suyu olarak kullanılan su numuneleri üzerinde radyoaktivite analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda içme suyundaki toplam  ve toplam  aktiviteleri belirlenmiş, radyoaktivitesi çok olan numune üzerinde elementel analiz yapılmıştır. Elementel analiz için nötron aktivasyon analizi kullanılmış ve sonuçta numune içinde belli bir miktar uranyum tespit edilmiştir. Uranyumdan başka su içinde bulunabilen As, K, Br, Cl, Na, Mg gibi diğer elementlerin miktarlarıda tespit edilmiştir. Uranyum miktarının doğruluğunu test etmek için bu elementin tespitinde ikinci bir metot olarak pasif  spektroskopisi metodu kullanılmış ve bu metottan bulunan sonucun nötron aktivasyon analizinden bulunan sonuçla yaklaşık aynı olduğu gözlenmiştir. Numunede tespit edilen radyoaktivite miktarı hem uluslararası standartlarla, hemde Türkiye’deki standartlarla karşılaştırılmış, bir kısmının bu standartları aştığı gözlenmiştir. Radyoaktivite analizleri sonunda bulunan radyoaktivitenin bu suyu kullanan insanlarda ne kadarlık bir doza sebebiyet verdiği buradan da ne kadarlık bir kanser riski taşıdığı hesaplanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study radioactivity analyses have been done on the drinking water of Sındırgı. The levels of the total  and the total  activities have been determined and elemental analysis has been done on the sample which has a high radioactivity. Neutron activation analyses has been used for elemental analyses and uranium has been determined as a result of this analyses. Also the amount of the other elements such as As, K, Br, Cl, Na, Mg have been determined. We have used low level  spectroscopic method as a second method to correct the amount of the uranium. We have carried out that the results of the both methods were approximately same. The radioactivity levels of the samples have been compared with both the international standarts and the Turkish standarts. The raioactivity levels of some samples exceeded the limits of these standarts. We have also calculated the annual dose equivalent of this radioactivity and the risk of cancer. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1454
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Radyoaktivite tr_TR
dc.subject Doz tr_TR
dc.subject Kanser Riski tr_TR
dc.subject Radioactivity en_US
dc.subject Dose en_US
dc.subject Risk of Cancer en_US
dc.title İçme Suyundaki Radyoaktivitenin Belirlenmesi Ve Yıllık Doz Eşdeğerinin Hesaplanması tr_TR
dc.title.alternative Determınatıon Of The Radıoactıvıty Level In The Drınkıng Water And Calculatıon Of Annual Dose Equıvalent en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
496.pdf
Boyut:
1.84 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama