Meteorolojik Verilerden Yararlanarak Dalga Yüksekliğinin Hesaplanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Günver, Mehmet Güven
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kıyı mühendisliğinde kısa periyodlu, başka bir tanımla periyodu 10 saniyeden küçük rüzgar dalgaları sözkonusudur. Bütün mühendislik çalışmaları bu tip dalgalar için yürütülür. Tez çalışmasında Artvin İline Bağlı Hopa ilçesine ait dalga yüksekliği ve saatlik rüzgar hızı verileri kullanılarak benzer şartlara sahip yerlerdeki dalga yüksekliği, saatlik rüzgar hızı ve esme süresine bağlı olarak tahmin edilmiştir.Veristinin 5 yıllık bir süreyi kapsaması analiz sonucunun genel geçer olmasını sağlamıştır. Veri analizi sırasında 1 metreden yüksek dalgalar gözönüne alınmıştır. Analiz sonucunda 50 km/h’a kadar olan rüzgar hızlarının 24 saate kadar esme süresinde ürettiği dalga yükseklikleri hesaplanmıştır.
In coastal engineering, short-perioded, in other words, the wind waves that have period less than 10 seconds are point of interest. İn this thesis, by using wave height wind speed data that was collected at Hopa, Artvin, a wave height forecast method is developed for same condition locations. This method depens on wind speed wind blow time. Having a 5 – year dataset gave the chance of being global. The data, which has more than 1 m wave height is taken into account. As the result of analyse, the wave heights growth by wind speed upto 50 kph and wind blow time upto 24 hour cam be calculated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
dalga, dalga yüksekliği, dalga iklimi, wave, wave height, wave climate
Alıntı