Kitsch’i Dolayımlanmış Arzu Kavramına Göre Okumanın Olanaklılıgı Uzerıne Bır Arastırma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelikel, Sıdıka Benan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı kitsch’i Girard’ın edebiyat eleştirisinde kullandığı dolayım kavramını kullanarak okumaya çalışmaktır. Çalışma, genel olarak, kitsch olgusunu tanımlama ve kavramayı amaçlayan akademik bir tartışma zemini oluşturmayı amaçlar. Kitschin kesin modernliğini ortaya koyduktan sonra, olgu iki kategoriye ayrılır ve birbirlerinden farklı özelliklerine göre değerlendirilir. Özelde, çalışmanın nesnesine dair alternatif bir okuma önerir. Kitsch nesne, diğer bir deyişle sözde nesne, ona ihtiyacı olan bir kişi olmadan düşünülemeyeceği için, nesnenin yanı sıra özne de araştırmaya dahil olur. Demokrasiyi, ve dolayısıyla eşit oluşu bir raison d être olarak kabul edip, öznenin muhakemesini felce uğratarak, gerçeklik anlayışını yitirmesine sebep olan modelin, ya da dolayımlayıcının, varlığı açıklanacaktır. Cervantes’in başyapıtı Don Quixote, hem onun bizzat kendisi hem de kitsch düşkününü tarafından paylaşılan yanılsama temelinde tartışılacaktır. Pek çok endüstriyel ürün örnek olarak sunulacaktır.
The aim of this study is to provide a possibility to read kitsch as mediated desire by using the Girardian concept of mediation used in literary criticism. The study, in general, provides an academic ground of discussion so as to define and understand the phenomenon of kitsch. After stating its being necessarily modern, kitsch is divided into two categories (aesthetical and sociological) and evaluated owing to these distinct aspects. In particular, it suggests an alternative reading of its subject matter. Besides the object, the subject is also included to the inquiry, as kitsch object, in other words pseudo object, can not be considered without the person in the need of it. Considering democracy and the condition of equality as the raison d être, the study aims to declare the existence of the model, in other words the mediator, who makes the subject’s judgement paralyzed and produce the loss of reality. Don Quixote, Cervantes’ masterpiece, will be given as an example and kitsch will tried to be discussed on the ground of illusions which is both shared by him and the lover of kitsch. A great range of industrial products will be given as examples.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Kitsch, Modernite, Demokrasi, Tüketim, Yanılsama, Muhakeme, Nesneler., Kitsch, Modernity, Democracy, Consumption, Illusion, Judgement, Objects.
Alıntı