Uçak Kanatlarının Cfd Analizi

dc.contributor.advisor Yükselen, M. Adil tr_TR
dc.contributor.author Özcan, Osman Aysan tr_TR
dc.contributor.department Uçak Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Aircraft Engineering en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-03-05 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-14T11:35:34Z
dc.date.available 2015-12-14T11:35:34Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında açıklık oranı yüksek uçak kanatlarının aerodinamik analizlerinin FLUENT yazılımı ile yapılması konusunda bir deneyim kazanılması amaçlanmıştır. Bu sayede kanat etrafındaki akış problemleri ve bu problemlerin çözümü konusu anlaşılacaktır. Ayrıca, FLUENT yazılımı kullanımı hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Bu bakımdan önce NACA0012 profili etrafındaki iki-boyutlu akım incelenmiş, daha sonra bunun kesit profili olarak kullanıldığı basit bir üç-boyutlu kanat etrafındaki akım ele alınmıştır. Bu amaca yönelik, ilk olarak sıkıştırılabilir ve potansiyel akışlar hakkında bilgiler özetlenmiş ve FLUENT yazılımı uygulamaları için çözüme yönelik stratejilerden bahsedilmiştir. Bununla birlikte kullanılan türbülans modelleri, Spalart-Allmaras türbülans modeli ve Standart k-epsilon türbülans modelinden geliştirilen RNG (Renormalizasyon Grup Teorisi) k-epsilon türbülans modeli ile iki-boyutlu profil ve üç boyutlu kanat etrafındaki akış uygulamaları için geometri modellerinin, sınır şartlarının ve CFD uygulamasının hazırlanışı detaylı olarak açıklanmıştır. Sonuç olarak, iki ve üç-boyutlu uygulamalarda elde edilen sonuçların deneysel veriler, panel ve taşıyıcı çizgi teorisi ile genel olarak uyumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca FLUENT yazılımının etkin bir şekilde kullanılması yönünde yeterli bir birikim sağlanmış olup, bu yolla elde edilen verinin kanatların yapısal hesabında kullanılmak üzere etkin bir şekilde hesaplanabileceği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, it is aimed to gain an experience by the help of the FLUENT software for aerodynamic analyses of aero plane wings, which have a high aspect ratio. So that flow problems around the wing and their solutions will be understood. Moreover, information will be obtained to use the FLUENT software. In point of this aim, firstly the flow problems around the two-dimensional NACA0012 wing profile are examined and finally flow problems around the three-dimensional simple wing, which has the same profile are investigated. For this purpose, information about compressible and potential flow models is summarized and solution strategies are mentioned for applications of the FLUENT software. Furthermore, turbulence models, Spalart-Allmaras Turbulence Model and RNG (Renormalization Group Theory) k-epsilon Turbulence Model, which is developed from Standard k-epsilon Turbulence Model and in the FLUENT software preparation of the geometry, boundary condition settings, and preparation of the applications are explained in detail for flow applications around two-dimensional airfoil and three-dimensional wing. Finally, it can be seen that the results extracted from two-dimensional and three-dimensional applications are generally in harmony with experimental data, panel, and lifting line theory results. Moreover, information is obtained to use the FLUENT software effectively, and the results that are obtained, can be used effectively for calculation of structural analysis of wings. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11366
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject CFD tr_TR
dc.subject FLUENT Yazılımı tr_TR
dc.subject Sıkıştırılabilir ve Potansiyel Akış tr_TR
dc.subject Spalart-Allmaras ve RNG K-Epsilon Türbülans Modelleri tr_TR
dc.subject Taşıyıcı Çizgi Teorisi tr_TR
dc.subject CFD en_US
dc.subject FLUENT Software en_US
dc.subject Compressible and Inviscid Flows en_US
dc.subject Spalart-Allmaras and RNG k-Epsilon Turbulence Models en_US
dc.subject Lifting Line Theory en_US
dc.title Uçak Kanatlarının Cfd Analizi tr_TR
dc.title.alternative Cfd Analysis Of Aeroplane Wings en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8231.pdf
Boyut:
7.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama