Metakrilat Bazlı Hidrojen Bağlı Sıvı Kristal Polimerlerin Sentez Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Şenkal, B. Filiz tr_TR
dc.contributor.author Aytaç, Ceren tr_TR
dc.contributor.authorID 406060 tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-08 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:02:59Z
dc.date.available 2015-06-16T12:02:59Z
dc.date.issued 2011-07-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada moleküller arası hidrojen bağı etkileşimi kullanılarak yan zincir sıvı kristal polimerler sentezlenmiştir. İlk olarak, H bağı alıcı grup olarak tersiyer aminle modifiye edilmiş metakrilat bazlı polimerler hazırlanmıştır. Farklı zincir uzunluklarına sahip siyanobifenil mezojenik grupları H bağı verici olarak sentezlenmiştir. Aynı zamanda tersiyer amin içeren yeni bir kalgon bileşiği H bağı alıcı olarak sentezlenmiştir. Poli (metakrilik asit) radikal polimerizasyon metodu ile polimerleştirilmiştir. Bu polimer, H bağı verici olarak kullanılmıştır. H bağı alıcı ve verici gruplar etkileşerek H bağlı sıvı kristal polimerler hazırlanmıştır. Elde edilen H bağlı sıvı kristal polimerler termal yöntemlerle, FT-IR ve POM analizi ile karakterize edilmişlerdir. tr_TR
dc.description.abstract In this study side chain liquid crystalline polymers (SCLCP) were prepared by using intermolecular hydrogen bonding concept. Firstly, tertiary amine modified methacrylate based polymers were prepared as H acceptor pendant groups. Cyanobiphenyl mesogenic groups having different chain lengths were synthesized as hydrogen bond donors. Also, tertiary amine containing a new chalcone compound was synthesized as H-bond acceptor. Poly (methacrylic acid) was polymerized by radical polymerization method. This polymer was used as H- bond donor. H- bond donor and H-bond acceptor groups were interacted to prepare H-bonded liquid crystalline polymers. Obtained H-bonded liquid crystalline polymers were characterized by thermal methods, FT-IR and POM measurements. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5551
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sıvı kristal polimerler tr_TR
dc.subject H bağlı sıvı kristal polimerler tr_TR
dc.subject siyanobifenil mezojenler tr_TR
dc.subject kalgonlar tr_TR
dc.subject liquid crystalline polymers en_US
dc.subject H-bonded liquid crystalline polymers en_US
dc.subject cyanobiphenyl mesogens en_US
dc.subject chalcones en_US
dc.title Metakrilat Bazlı Hidrojen Bağlı Sıvı Kristal Polimerlerin Sentez Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative The Synthesis And Characterization Of Methacrylate Based Hydrogen Bonded Liquid Crystalline Polymers en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11870.pdf
Boyut:
1.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama