Çok Katlı Betonarme Ve Çelik Yapıların 2007 Türk Deprem Yönetmeliği Esaslarına Göre Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Keçelioğlu, Özcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mevcut bir yüksek betonarme yapının 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’ne göre kontrolleri yapılmış, daha sonra, süneklik düzeyi yüksek çelik kolon-kiriş tüp sistem ile beraber çalışan betonarme çekirdekli karma yapı bir alternatifi oluşturulmuştur. Tüm hesaplamalar sonrası şu sonuçlara varılmıştır; bu karma yapı düşey yükler ile birlikte deprem ve rüzgar etkileri altında mevcut betonarme yapı ile birbirine çok yakın sistem davranışı göstermiştir. Şöyledir ki; her iki yapının taban kesme kuvveti / yapı ağırlığı, doğal titreşim peryodları, tepe deplasmanları ve her kat için göreli kat ötelemeleri örtüşmektedir. Tasarımı ve birleşim hesapları yapılan çelik yapı 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nde çelik yapılar için öngörülen bütün koşulları sağlamaktadır. Tasarımı yapılan çelik bina ile mevcut betonarme binanın kaba yapı metrajları yapılmıştır. Bu iki binanın günümüz koşullarında inşa edilmeleri durumunda maliyet ve süre analizleri yapılmış ve görülmüştür ki; çelik bina daha kısa sürede ve daha ucuza maledilebilecektir.
In this study, according to 2007 Turkish Earthquake Regulation, structural system of an existing high rise reinforced concrete structure is checked and then, an alternative composite design of this reinforced concrete structure is created. The new structure has the same reinforced concrete core shear walls as existing one and it has a column-beam tube system in the front of the building. This steel tube and reinforced concrete core work together. After all calculations, these results obtained; new steel structure has similar system characteristics with the existing reinforced concrete one under the effects of earthquake and wind loads together with vertical loads. That; for both structures the ratio of earthquake force to structure weight, natural vibration periods, horizontal peak displacements and for all stories interstorey drifts resemble. The new created structure satisfies all the conditions of 2007 Turkish Earthquake Regulation for steel structures. Raw structure footages of the new designed structure and existing reinforced concrete structure is prepared. Analysis of the cost prices and construction durations of these two buildings are prepared for the current prices, and seen that; steel structure can be built cheaper and in shorther time than reinforced concrete structure.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Yüksek çelik yapı, Karma yapı, Tüp sistem, High rise steel structure, Composite structure, Tube system
Alıntı