Ticari Araçlarda Güvenlik Mevzuatı Gereği Koltuk Bağlantı Dayanımını Artırmaya Yönelik Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-04
Yazarlar
Güzelsoy, Ahmet Fazıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Otomotiv geliştirme süreci içerisinde koltuk ve koltuk bağlantı tasarımının çok önemli bir rolü vardır. Dünya, Avrupa ve ülkemizdeki araç ve yolcu güvenliği ile ilgili mevzuatların önemli bir miktarı koltuk dayanımı ve emniyet kemeri ile ilgilidir.Yapılan birçok araç çarpışma testi ve trafik kazaları ile ilgili istatistikler göstermiştir ki, yeterli dayanıma sahip olmayan bir koltuk bağlantı tasarımı yolcu hayatını tehlikeye atmaktadır.Bu çalışmada, 2010 yılı sonrasında Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde Türkiye’de geçerli olacak olan yeni güvenlik mevzuatını sağlayabilecek koltuk bağlantı tasarımı gerçekleştirilmiştir. Yolcu taşıma amaçlı ticari araç sınıfındaki tüm araçlar bu kanunun kapsamında olacaktır. Mevcut durumda 25 km/sa çarpma etkisine kadar dayanabilen koltuk bağlantı yapısı bu tasarım ile 40 km/sa çarpma etkisi dayanımına yükseltilmiştir. Yapılan tasarım önce bilgisayarlı analiz yöntemleri ile sonra gerçekleştirilen ön çarpma ve çekme testleri ile doğrulanmıştır.
In automotive development process, developing seat and the seat attachment has a very important role. A considerable amount of the legislations related to vehicle and passenger safety are for seats and seat belt’ strength in U.S.A, Europe and Turkey. Most of the vehicle crash tests and related statistics of traffic accidents have shown that vehicles which has seats with not enough strength jeopardizes the lives of passengers. In this study, a new seat and seat attachement is designed which provides the European Union laws of the new security legislation which will be valid after the year 2010 in Turkey. All commercial vehicles for passenger transport will be within the scope of this legislation. Current seat attachements of MCVs can withstand the crash effect for 25 km/h however the seat structure and the seat connection of the new design can withstand 40 km/h crach effect and strength. This new design is confirmed by computerized methods of analysis and the physical tests as front crash tests and pull tests.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Otomotiv, Koltuk, Bağlantı Elemanları, Dayanım, Automotive, Seat, Attacment Elements, Strenght
Alıntı