Jorge Luıs Borges İn Yazınında Evren Kurgusu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yatağan, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Jorge Luis Borges’in yazınlarında kurguladığı mekanların oluşturulma kaynakları ve anlatılarının beslendiği düşünsel, mitolojik ve deneyimsel veriler üzerinde durulmuştur. Borges oluşturduğu mekanlarla ve yazınıyla evreni tekrar kurgulamıştır. Bu kurgulara kaynak olarak ise etkilendiği yazar ve düşünürlerin fikirleri ve evren tasarılarından yararlanmıştır. Bu veriler, Borges’in mekanlarında birbiri içine girmiş katmanlar olarak yapılanmışlardır. Bir metin içinde birden fazla veri çeşitli noktalardan metne tutunarak ya da onu sararak metni oluşturur. Anlatı ve mekan da bu verilerin birbirini sarmasında olduğu gibi, birleşirler ve birbirlerine karışırlar. Mekanın kurgulanmasında Borges’in kullandığı yöntemler, yazınının oluşturulmasında kullandığı yöntemlerle örtüşür. Ortaya çıkan mekan ve anlatı Borges’in evren ile ilgili tasarısına karşılık gelir. Bu oluşum Borges’in yazınını içine alıp aynı zamanda, yazın ve mekan olarak evren kurgusunun içindedir. Borges Evren kurgusunu oluştururken, tekrarları, geri dönüşleri, birbiri içine girmiş yapıları kullanarak yeni ve birbirinden farklı olasılıklara giden oluşumlar yaratır.
Sources of space designs of Jorge Luis Borges and mythological, experimental and intellectual data of Borges’ narratives are the main subjects of this study. Borges had redesigned the Universe by designed spaces and narratives. He affected from philosophers and writings as he redesign the Universe. Furthermore, fictions, ideas and narratives of writers and philosophers that he impressed are essential sources of his space designs. This data is formed in his literature as a system that is formed like combined layers. Hanged and surrounded data is combined to each other so as to form the narrative. Narrative and space are combine to each other in Borges’ literature as the same form that is described. The space that was designed by Borges is related to Universe. Borges’ Redesigning Universe Process structured by repetitions, backward movements, combined movements. The design of the Universe have many possibilities that can continue with others.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
evren, mekan, yazın, mitoloji, deneyim, anlatı, universe, space, literature, mythology, experiments, narrative
Alıntı