Çok Katlı Çerçeve Tipi Betonarme Yapıların Elastik Zeminle Dinamik Etkileşimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kaptan, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Tez çalışmasında, çok katlı çerçeve tipi betonarme üst yapı ile elastik zemin ortamı arasındaki dinamik etkileşim konusu incelenmiştir. Deprem sırasında zeminin varlığının üst yapının davranışına ve aynı sırada da üst yapının varlığının zeminin davranışına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada, üst yapı ile zeminden oluşan etkileşim sisteminin modellenmesinde kullanılan yarı sonsuz elastik ortam çözümleri ve sonlu eleman yöntemi çözümleri hakkında açıklamalar yapılmış ve sonlu eleman yönteminin yapı-zemin dinamik etkileşim probleminde kullanımı ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Çözümde kullanılan yöntemlerin üstünlük ve sakıncaları konusu da örnekler ve kıyaslamalarla detaylı biçimde araştırılmıştır. Dinamik etkileşim problemi, sonlu eleman yöntemi kullanılarak oluşturulan elastik zemin ortamı ve çok katlı betonarme çerçeve modeli için sayısal olarak incelenmiştir. Etkileşimli sistemde, çok katlı betonarme çerçevenin değişik koşullardaki davranışına ait tablo ve şekiller yorumlarıyla beraber sunulmuştur. Yapılmış olan çözümler ve araştırmalar ışığında ulaşılan sonuçlar belirtilmiştir.
In this study, the dynamic interaction analysis of frame type multistory reinforced concrete structures with elastic foundation is presented. The analysis investigates the effect of the existence of the soil medium on the structural response meanwhile the effect of the existence of the structure on the soil response, during an earthquake. The modelling of the soil-structure interaction system and the analyzing methods, namely half space analysis and finite element analysis utilized in the analysis are explained in the thesis by giving a detailed description of the finite element presentation. The advantages and disadvantages of the half space analysis and the finite element analysis are also presented. The interaction problem is analysed modelling the multistory reinforced concrete frame and elastic foundation by finite elements. In the interaction system, the response of the multistory reinforced concrete frame in different conditions is given in the form of tables and figures, including related comments. And finally the conclusions, depending on the analysis and investigations are submitted.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Yapı, Zemin, Dinamik etkileşim, Sonlu elemanlar, Structure, Soil, Dynamic interaction, Finite elements
Alıntı