Kültürel Mirasın Fotogrametrik Yöntemle Üç Boyutlu Belgelenmesi: Sagalassos Örnek Çalışması

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-06-18
Yazarlar
Ovalı, Umut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Doğruluğu yüksek coğrafi belgeleme her zaman arkeolojinin bilimsel açıdan çok önemli bir bileşeni olmuştur. Geleneksel iki boyutlu kaydetme teknikleri ortografik çizimleri ve/veya fotoğrafları kapsamaktadır. Son dönemlerde geleneksel belgeleme yöntemlerine rakip olarak kullanımı kolay, doğruluğu yüksek ve hızlı üç boyutlu belgeleme metodları gelişmektedir. Bu çalışma, 2013 yılında Sagalassos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında, "Structure from Motion" (SfM) ve "Multi-View Streo" (MVS) algoritmaları ile gerçekleştirilen, fotogrametri temelli üç boyutlu belgeleme tekniğini ele almaktadır. Bu çalışmada özellikle kazı döneminin sonunda açmaların içindeki  hassas mimari kalıntıların belgelenmesine odaklanılmıştır. Elde edilen sonuçlar bu metodun yüksek doğruluklu ve hızlı belgeleme için kullanılabilir olduğunu kanıtlamaktadır.
Accurate geographic documentation has always been a crucial scientific component of archaeology. Conventional 2D recording techniques in the form of orthographic drawings and/or photography are being increasingly challenged in the last decade by the three-dimensional methods that offer user friendly, low cost and time efficient solutions. These methods are closely related to the fast developing digital technology. Generated surface model data have the potential to serve multiple functions besides the geographic and metric documentation of the archaeological features. This study presents one of the 3D registration techniques employed in 2013 at the ancient city of Sagalassos, using "Structure from Motion" (SfM) and "Multi-View Stereo" (MVS) algorithms. It specifically focuses on the documentation of exposed fragile architectural remains in a trench, at the end of the excavations. The employed methodology and achieved results are presented and compared to the commonly used other 3D recording techniques. The potential of this 3D method to replace conventional 2D architectural measured drawings is discussed, as well as its capacity to perform as a site management tool for conservation and monitoring. Successful results show that this method can be used for fast and accurate geometric documentation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Yakın Resim Fotogrametri Yöntemi,  üç Boyutlu Modelleme,  sayısal Fotogrametri, Close Range Photogrammetry Method,  three Dimensional Modelling,  digital Photogrametry
Alıntı