Optik Wdm Ağlarda Sanal Topolojinin Yeniden Düzenlenmesi İçin Yeni Bir Sezgisel Algoritma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Koçak, Okan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2004
Anahtar kelimeler
Alıntı