Birleşik Olmayan Akma Kuralı Uygulayarak Anizotropık Bünye Modelleri Değerlendirmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Ayhan, Bahar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Birleşik olmayan akma kuralı (Non AFR) yaklaşımı, birleşik akma kuralı (AFR) varsayımı tarafından uygulanan plastik potansiyel ve akma fonksiyonu eşitliği kısıtını ihmal eder ve anizotropik akma fonksiyonlarının doğruluğunu iyileştirmek için alternatif ama etkili bir yaklaşım olabilir. Buna göre akma fonksiyonu ve plastik potansiyel fonksiyonu bağımsız olarak varsayılır ve sırasıyla elastik limit ve plastik şekil değiştirme yönünü tanımlamak için kullanılır. Bu araştırmanın temel amacı, kuadratik olmayan akma fonksiyonları için gerilme entegrasyon yönteminin genelleştirilmiş bir sonlu elemanlar formülasyonunu ve birleşik olmayan akma kuralı altında karışık doğrusal olmayan pekleşme özelliğine sahip potansiyelleri geliştirmektir. Bu çalışmada malzemelerinin anizotropik davranışını analiz etmek için farklı yaklaşımlar karşılaştırılmıştır.
The non-associated flow rule (Non AFR) approach neglects the constraint of equality of plastic potential and yield function enforced by the associated flow rule (AFR) assumption and can be an alternative but efficient approach to improve the accuracy of anisotropic yield functions. Accordingly, the yield function and plastic potential function are assumed to be independent and used to describe the elastic limit and plastic strain rate direction, respectively. The main objective of this paper is to develop a generalized finite element formulation of stress integration method for non-quadratic yield functions and potentials with mixed non- linear hardening under non-associated flow rule. Different approaches to analyze the anisotropic behavior of sheet materials are compared in this paper.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı