Bir doğrultuda sürekli temellerde sömel eksenine dik doğrultudaki eğilme etkilerinin sömel davranışına etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Şahin, İ. Ertuğrul
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Elastik zemin, Sonlu elemanlar yöntemi, Sürekli temeller, Elastic ground, Finite element method, Continious foundation
Alıntı