BRST ve antibrst simetrilerinde genel hayalet dekuple teoremi

thumbnail.default.alt
Tarih
1990
Yazarlar
Aydın, Reyhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1990
Anahtar kelimeler
BRST, Hamilton formalizmi, BRST, Hamiltonian formalism
Alıntı