Coğrafi İşaretleme Dilinin Tapu Ve Kadastro Verileri İçin Sanal Doku Ortamında Kullanılması

dc.contributor.advisor Uçar, Doğan tr_TR
dc.contributor.author Alas, Birol tr_TR
dc.contributor.department Jeodezi ve Fotogrametri tr_TR
dc.contributor.department Geodesy and Photogrammetry Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2007-10-23 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-16T13:35:54Z
dc.date.available 2015-10-16T13:35:54Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada; açık kaynaklı ve ortak kullanılırlığı destekleyen Bilgi Teknolojileri araçlarından olan Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML) teknolojisine dayalı olarak geliştirilmiş Coğrafi İşaretleme Dili (GML) şemaları kullanılarak hazırlanan bir uygulama şemasına göre, sayısal kadastro paftaları ile tapu bilgilerine ait tescile esas verileri, zamansal analizlerin yapılabilmesi de göz önünde tutularak imlenmiştir. Çalışmanın uygulama bölümünde öncelikle; olası tüm uygulamalara yol gösterebilecek özellikte olan örnek iki komşu kadastro pafta bölümü ile tapu bilgisi hazırlanmıştır. Hazırlanan örnek kadastro pafta bölümü (planimetrik geometrik veri) ve tapu bilgisine (planimetrik geometrik olmayan veri) göre tapu ve kadastro verilerinin, Bütünleşik Modelleme Dili (UML) sınıf diyagramı oluşturulmuş ve GML kök şemalarını kullanan GML uygulama şeması hazırlanmıştır. Örnek paftaların, hazırlanan GML uygulama şemasına göre XML imlemeleri yapılmış ve bu imlemelere göre yapılabilecek sorgulamalar gösterilmiştir. Daha sonra kullanımda olan bir sayısal kadastro paftası ve ilgili tapu bilgisinin imlemesi yapılarak, tezde hazırlanan uygulamanın kullanımının nasıl olacağı gösterilmiştir. Ayrıca Dünya Sanal Doku İşbirliği Topluluğu’nun (W3C) teknolojileri kullanılarak bir sanal doku sayfasında da tapu ve kadastro verilerinin sunum şekli örneklendirilmiştir. Uygulayıcılara yönelik olarak da “Visual Basic.Net” programı kullanılarak, yeni belge hazırlanması, hazırlanan belgelerin XML olarak veri tabanına kaydedilip / çağrılması ile veri tabanındaki verilerin sorgulanmasını gerçekleştiren programlar yazılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, for the time analysis to be made, digital land registry and cadastral sheets were marked according to an application schema prepared using Geographic Markup Language (GML) schemas developed with Extensible Markup Language (XML) technology that is among the information technology tools supporting the open source and interoperability. In the application section of the study, two exemplary neighboring sheets and land registry information that can enlighten all possible applications were prepared in the beginning. According to the sample cadastral sheets (spatial data) and registry data (non-spatial data), Unified Modeling Language (UML) class diagrams of the land registry and cadastral data were formed and GML application schema that utilized GML basic schemas was prepared. Sample sheets were marked according to the prepared GML application schemas and queries that could be made according to these markings were shown. Then marking of a digital cadastral sheet in use and related land registry information was conducted, and how the application prepared for the thesis would be used was shown. Additionally, utilizing technologies of World Wide Web Consortium (W3C), presentation of land registry and cadastral data was exemplified on a Web site. As for the users, application codes that enable preparation of new document, recording the prepared document in the data base and retrieving it and querying the data from the data base were developed using Visual Basic.Net. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9703
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tapu ve kadastro tr_TR
dc.subject Coğrafi işaretleme dili tr_TR
dc.subject Uygulama şeması tr_TR
dc.subject Açık kaynaklı teknoloji tr_TR
dc.subject Ortak kullanılabilirlik. tr_TR
dc.subject Land Registry and Cadastral Data en_US
dc.subject Geographic Markup Language en_US
dc.subject Application Schema en_US
dc.subject Open Source Technology en_US
dc.subject Interoperability. en_US
dc.title Coğrafi İşaretleme Dilinin Tapu Ve Kadastro Verileri İçin Sanal Doku Ortamında Kullanılması tr_TR
dc.title.alternative The Use Of Geograpy Markup Language For The Purpose Of Land Registry And Cadastral Data On The Web en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7665.pdf
Boyut:
1.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama