Bir GPS ağı örneğinde 3 boyutlu dönüşüm modellerinin incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Alkan, Sis
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Yerel sistemlerde yapılan harita çalışmalarının temelini, yatay ve düşey olmak üzere iki kısımdan oluşan jeodezik kontrol ağlan teşkil etmektedir. Genellikle yatay kontrol ağlan için parametreleri belirlenmiş bir dönel elipsoit, düşey kontrol ağlan içinse jeoid ya da ortalama deniz seviyesi vb. gibi bir referans yüzeyi alınır. Ülkemizde de bu çalışmalar yapılırken, yatay kontrol ağlan için Uluslararası Elipsoit (a=6378388 m, f=V297) alınmıştır. Daha sonra yapılan birtakım hesaplar ile ülkemizin koordinatlan Avrupa Datumu 1950'ye (European Datum,1950=ED50) bağlanmıştır. Son yıllarda haritacılıkta yepyeni bir boyut oluşturan GPS (Global Positioning System) sistemi ile tüm jeodezik amaçlan gerçekleştirebilecek çalışmalar yapmak mümkündür. Ancak GPS ölçülerinin çözümü sonucu ulaşılan koordinat bilgileri, pratik olarak doğrudan doğruya kullanılamaz. Bunun nedeni GPS sistemi ile elde edilen koordinatlann (X, Y, Z ya da sin X (2) Z = hiN>+h sin ç (3) (1), (2) ve (3)'de N, eğrilik yançapı İV, a ?yj{a2 cos2
The geodetic control networks that consist of horizontal and vertical parts constitute a base to geodetic applications in local systems. In general, for the horizontal networks an ellipsoid of defined parameters and for the vertical networks geoid or mean sea level is considered as reference surface. In Turkey the International Ellipsoid (a = 6378388 m, f = 1/297) is used as a reference surface for horizontal networks. Later with some more calculations, Turkey's coordinates tied to European Datum 1950 (ED50). In recent years with the development of GPS, which performed a new dimension to geodetic applications, it became possible to realize the applications of all geodetic aims. On the other hand, the coordinates determined by the process of GPS measurements can not be used directly in practical. The reason of this is, the coordinates determined by the GPS (X, Y, Zor
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Dönüşüm sistemleri, Jeodezik ağlar, GPS, Conversion systems, Global Positioning System, Geodetic networks
Alıntı